Livsmedelsverkets prislista

Plantproduktion på friland 2,1 ha–5 ha, plantproduktion av växthusväxter 2501–5000 m2

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Plantproduktion; inspektion av förutsättningar för registrering av aktörer som använder växtpass eller plantintyg
Pris, €:
Utan Moms: 189,00
Moms: 0
Totalt: 189,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100032 / J50403