Livsmedelsverkets prislista

Granksning av nytt odlingsskifte: separat inspektionsbesök, kontroll av interna arbetsanvisningar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Certifierad plantproduktion
Pris, €:
Utan Moms: 120,00
Moms: 0
Totalt: 120,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.5.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100029 / J50502