Livsmedelsverkets prislista

Granskning av nytt odlingsskifte: i samband med annan granskning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Certifierad plantproduktion
Pris, €:
Utan Moms: 62,00
Moms: 0
Totalt: 62,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.5.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100028 / J50501