Livsmedelsverkets prislista

Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden; moderplantor, över 15000 plantor

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Certifierad plantproduktion
Pris, €:
Utan Moms: 1214,00
Moms: 0
Totalt: 1214,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.5.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100026 / J50506