Livsmedelsverkets prislista

Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden; moderplantor, över 3000 plantor

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Certifierad plantproduktion
Pris, €:
Utan Moms: 1015,00
Moms: 0
Totalt: 1015,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.5.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100025 / J50505