Livsmedelsverkets prislista

Inspektion av produktionsställets förutsättningar: - produktionsareal under 10 ha

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Certifierad plantproduktion
Pris, €:
Utan Moms: 148,00
Moms: 0
Totalt: 148,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.6.5.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100021 / J50507