Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av nyssjuka

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 22,51
Moms: 5,40
Totalt: 27,91

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Nyssjuka (atrofisk rhinit), toxinproducerande Pasteurella multocida, odling och påvisning av toxin, Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 316 1129, Veterinärer Mia Biström (bakteriologi) 050 592 1499, Teresa Skrzypczak (bakteriologi) 040 489 3386, Taina Laine (sjukdomar hos svin) 050 373 6614, Teija Kokkonen (sjukdomar hos svin) 040 525 0822.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägssymptom. Misstanke om nyssjuka
Prov: Helt djur, näsborrsslemprov (svabbprov) i transportmedier.
Provtal: Provet kan tas i anslutning till patologisk undersökning eller näsborrsslemprov kan tas på gården av djur med typiska symptom. Svabbprov sänds i transportmedier avsedda för bakteriologisk undersökning. Provtagningspinne med aluminiumskaft rekommenderas, för att risken att pinnen går av ska vara så liten som möjligt. Proverna ska vara i laboratoriet dagen efter provtagningen, på fredagar ska prov varken tas eller sändas. Luftvägsinflammationer hos svin. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr). Påvisande av toxin en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 10002 / L21002