Ruokaviraston hinnasto

Aivastustaudin osoitus

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläintautien laboratoriotutkimukset (sis. laboratoriokäsikirjan)
Bakteriologia / bakteeritutkimukset
Sika
Hinta €:
Veroton: 23,64
ALV: 5,67
Yhteensä: 29,31

Asetustunnus: MMM 161/2021

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Aivastustaudin (toksinen Pasteurella multocida) osoitus, viljey ja toksiinigeenin osoittaminen PCR:llä
Tutkimuspaikka: Helsinki
Yhteyshenkilö: Laboratorio 050 316 1129, eläinlääkärit Mia Biström (bakteriologia) 050 592 1499, Taina Laine (sikataudit) 050 373 6614, Teija Kokkonen (sikataudit) 040 525 0822.
Tutkimuslähete: Tuotantoeläinten tautitutkimukset
Tutkimussyy: Sairauden syy. Hengitystieoireiden syy. Aivastustaudin epäily
Näyte: Kokonainen eläin, sierainlimanäyte (sivelynäyte) kuljetuselatusaineessa.
Näytteenotto: Näytteet voidaan ottaa patologisen tutkimuksen yhteydessä tai sierainlimanäytteitä voidaan ottaa tilalla tyypillisesti oireilevista eläimistä. Sivelynäyte lähetetään bakteriologiseen tutkimukseen tarkoitetussa kuljetuselatusaineputkessa. Alumiinivartista näytteenottotikkua suositellaan, jotta riski tikun katkeamisesta olisi mahdollisimman pieni. Näytteiden tulee olla laboratoriossa näytteenottoa seuraavana päivänä, perjantaina ei tule ottaa eikä lähettää näytteitä. Sian hengitystietulehdukset. Pakkausohjeet. Lähetysohjeet ja osoitteet.
Tekotiheys: Viljely päivittäin (ma-pe). Toksiinigeenin osoitus noin kerran viikossa.
Tulokset valmiina: 2 viikkoa.
Tulkinta: Asiantuntija laatii tuloksista lausunnon ja tarvittaessa vastaukseen tulee kommentti.
Huomautuksia: Näytteiden oltava perillä alle 48 h näytteenotosta.
Yksilöivät tunnisteet: 10002 / L21002