Livsmedelsverkets prislista

Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 11,50
Moms: 0
Totalt: 11,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 2.8

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100019