Livsmedelsverkets prislista

Kontroller av att de kloner som används vid fröodling är riktiga (tall, gran)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 45,00
Moms: 0
Totalt: 45,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.7.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100018