Livsmedelsverkets prislista

Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 220,00
Moms: 0
Totalt: 220,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.7.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100016