Livsmedelsverkets prislista

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; plantskola och plantlager; växthusareal över 10000 m2

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 292,00
Moms: 0
Totalt: 292,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.7.7

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100015