Livsmedelsverkets prislista

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; plantskola och plantlager; växthusareal 5000-10000 m2

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 111,00
Moms: 0
Totalt: 111,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.7.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100014