Livsmedelsverkets prislista

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; plantskola och plantlager; växthusareal under 5000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 47,60
Moms: 0
Totalt: 47,60

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.7.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100013