Livsmedelsverkets prislista

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; separat ställe för packning av frön

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 31,10
Moms: 0
Totalt: 31,10

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.7.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100012