Livsmedelsverkets prislista

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 73,00
Moms: 0
Totalt: 73,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.7.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100011