Livsmedelsverkets prislista

Godkännande och kontroll av frökälla, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Pris, €:
Utan Moms: 62,00
Moms: 0
Totalt: 62,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.7.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100010