Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av parasiten acarapis, 1-5 kupor

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Bin
Pris, €:
Utan Moms: 50,03
Moms: 12,01
Totalt: 62,04

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökning avseende Acarapis wood
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Forskare Sirpa Heinikainen 044 7201 780, Veterinär Henry Kuronen 044 7201 782, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Bisjukdomar
Undersökningens orsak: Sjukdomsmisstanke
Prov: Vuxna bin.
Provtal: Ca 100 st. av bin som just har dött eller är sjuka samlas från flusterbrädan eller marken. Bisjukdomsundersökning.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 10001 / L21001