Livsmedelsverkets prislista

Övriga beslut, tillstånd och intyg och till dem hörande inspektioner

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Intyg, tillstånd och beslut
Andra intyg, tillstånd och beslut
Pris, €:
Utan Moms: 67,00
Moms: 0
Totalt: 67,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.5.7

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100009 / J50101