Livsmedelsverkets prislista

Intyg över behörighet för aktör som hör till märkningsrättsregistret

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Intyg, tillstånd och beslut
Andra intyg, tillstånd och beslut
Pris, €:
Utan Moms: 63,00
Moms: 0
Totalt: 63,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 2.2.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100008