Livsmedelsverkets prislista

Godkännande av en ny produkt (om arten godkänts) och utvidgande av användningsändamål

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Intyg, tillstånd och beslut
Beslut om tillstånd och godkännande för makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering
Pris, €:
Utan Moms: 611,00
Moms: 0
Totalt: 611,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 1.2.9

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100004