Livsmedelsverkets prislista

Andra sundhetscertifikat samt återutförselintyg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Intyg, tillstånd och beslut
Sundhetscertifikat för export
Pris, €:
Utan Moms: 30,00
Moms: 0
Totalt: 30,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 2.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100002