Livsmedelsverkets prislista

Virke- och sågvaror, inspektion av exportberedskap

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Växthälsa och plantmaterial
Intyg, tillstånd och beslut
Sundhetscertifikat för export
Pris, €:
Utan Moms: 38,00
Moms: 0
Totalt: 38,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 2.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 100000