Ruokaviraston hinnasto

Ruokaviraston muut suoritteet

Odota hetki...
Osa-alue/palvelu Hinta, € (sis. alv)
Maaseutulinjan suoritteet
FLEGT-lupa
Jos luvan käsittelemiseksi on perusteltua syytä ottaa tavaraerästä näytteitä tai hankkia muuta vastaavaa selvitystä sen todentamiseksi, että tavaraerä vastaa siitä luvassa annettuja tai lupaviran-omaisella muutoin olevia tietoja, tuojalta peritään selvity 70,00
Perintökaarilausunnot
Perintökaaren 25 luvun 8 §:n mukaisten lausuntojen laatiminen tunnilta 49,00
Teurasruhojen luokitusvalvonta
Pääasiassa lampaita teurastava teurastamo
Perusmaksu euroa/vuosi                                                                      800,00
Lisämaksu euroa/luokiteltu nautaeläin                                            0,59
Lisämaksu euroa/luokiteltu sika                                                         0,03
Teurasmäärä alle 150 nautaeläintä / 500 sikaa viikossa
Perusmaksu euroa/vuosi                                                                      1200,00
Lisämaksu euroa/luokiteltu nautaeläin                                            0,59
Lisämaksu euroa/luokiteltu sika                                                         0,03
Teurasmäärä vähintään 150 nautaeläintä / 500 sikaa viikossa
Perusmaksu euroa/vuosi                                                                      2400,00
Lisämaksu euroa/luokiteltu nautaeläin                                            0,59
Lisämaksu euroa/luokiteltu sika                                                         0,03
Palvelut vientiyrityksille
Maksulliset vientipalvelut
Asiakirjojen laatiminen ja toimittaminen kolmannen maan viranomaiselle tietyissä tapauksissa 317,44
Eläinlääkintötodistusmallien tekeminen tietyissä tapauksissa, kun vientiselvitystä ei tarvita 486,08
Kiinan ja Venäjän/Euraasian talousliiton vientivalvontajärjestelmän vuosimaksu 3751,00
Muihin kuin priorisoituihin markkinoillepääsyhankkeisiin kuuluvat kirjalliset vientiselvitykset
Kevyt vientiselvitys 5359,28
Vaativa vientiselvitys 13398,20
Erityisen vaativa vientiselvitys 26795,16
Ruokaviraston suorittamat tarkastuskäynnit, kun mukana on myös kolmannen maan viranomaisia
Kevyt valmistelu ja seuranta 3038,00
Laitostarkastuksiin osallistuminen 1111,91
Tarkastuskäyntien osalta mahdolliset viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien majoituskulut henkilöä kohden jokaiselta yöltä 186,00
Tarkastuskäyntien osalta mahdolliset viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien matkakulut henkilöä kohden jokaiselta alkavalta päivältä 186,00
Tulkin kulut työpäivää kohden 1438,40
Työläs valmistelu ja seuranta 9114,00
Vientihyväksyntään liittyvät käännöskulut jokaista alkavaa sivua kohden 148,80
Ruokaviraston suorittamat tarkastuskäynnit, kun tarkastus ei liity kolmannen maan viranomaisen tekemään tarkastukseen
Laitostarkastuksiin osallistuminen / h 151,28
Tarkastuskäynnin valmistelu 243,04
Turvapaperille tulostetut vientitodistuspohjat 16,99
Vientiin liittyvät selvitystyöt / h 121,52
Maksuttomat vientipalvelut vuonna 2019
Asiakirjojen laatiminen ja toimittaminen kolmannen maan viranomaiselle tietyissä tapauksissa maksuton
Eläinlääkintötodistusmallien tekeminen maksuton
PK-yritysten vientineuvonta maksuton
Priorisoituihin markkinoillepääsyhankkeisiin liittyvät tehtävät maksuton
Venäjän/Euraasian talousliiton ja Kiinan vientiin liittyvät tehtävät maksuton
Todistukset, muut palvelut ja maksut
Todistukset
Sertifikaatit
Sertifikaatti 75,91
Sertifikaatti 120,43
Muut todistukset
Muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen todistus 17,47
Muu pyynnöstä annettu todistus 17,47
Muut palvelut ja maksut
Maksut
Matkakustannukset Tiedot linkistä
Perintämaksut Tiedot linkistä
Postimaksut Tiedot linkistä
Muut palvelut
Laboratorioiden osoitteisto 24,99
Vaativa asiantuntijapalvelu jokaiselta alkavalta tunnilta 231,07
Valvontaohjeet 19,03
Tiedonluovutus 184,76