Ruokaviraston hinnasto

Ruokaviraston muut suoritteet

Odota hetki...
Osa-alue/palvelu Hinta, € (sis. alv)
Luonnonmukainen tuotanto
Todistukset
Muut todistukset
Muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen todistus 17,47
Sertifikaatit
Auditointi / päivä 480,00
Vientivalmiusohjelma
Sertifikaatti: kauppakohtainen vientisertifikaatti 1-4kpl (englanninkielinen) 75,00
Sertifikaatti: kauppakohtainen vientisertifikaatti 5kpl tai useampi (englanninkielinen) 200,00
Palvelut vientiyrityksille
Maksulliset vientipalvelut
Asiakirjojen laatiminen ja toimittaminen kolmannen maan viranomaiselle tietyissä tapauksissa 317,44
eCert turvapaperi vientitodistus 8,68
Eläinlääkintötodistusmallien tekeminen tietyissä tapauksissa, kun vientiselvitystä ei tarvita 486,08
Muihin kuin priorisoituihin markkinoillepääsyhankkeisiin kuuluvat kirjalliset vientiselvitykset
Kevyt vientiselvitys 5359,28
Vaativa vientiselvitys 13398,20
Erityisen vaativa vientiselvitys 26795,16
Ruokaviraston suorittamat tarkastuskäynnit, kun mukana on myös kolmannen maan viranomaisia
Kevyt valmistelu ja seuranta 2728,00
Laitostarkastuksiin osallistuminen 1303,24
Tarkastuskäyntien osalta mahdolliset viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien majoituskulut henkilöä kohden jokaiselta yöltä 186,00
Tarkastuskäyntien osalta mahdolliset viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien matkakulut henkilöä kohden jokaiselta alkavalta päivältä 186,00
Tulkin kulut työpäivää kohden 1438,40
Työläs valmistelu ja seuranta 8184,00
Vientihyväksyntään liittyvät käännöskulut jokaista alkavaa sivua kohden 148,80
Turvapaperille tulostetut vientitodistuspohjat 16,12
Vientiin liittyvät selvitystyöt / h 121,52
Tiedonluovutukset
Tietoaineiston tuottaminen asiakkaan pyynnöstä
Perusmaksu aineistomaksun lisäksi, aineisto ei sisällä salassa pidettäviä tietoja ja/tai henkilötietoja
Perusmaksu, joka veloitetaan aineistomaksun lisäksi kaikista yhteen tai useampaan tietojärjestelmään tallennetuista merkeistä muodostetuista tietoaineistoista, jotka räätälöidään asiakkaan pyynnön mukaisesti. 43,40
Perusmaksu aineistomaksun lisäksi, aineisto sisältää salassa pidettäviä tietoja ja/tai henkilötietoja
Perusmaksu, joka veloitetaan aineistomaksun lisäksi kaikista yhteen tai useampaan tietojärjestelmään tallennetuista merkeistä muodostetuista tietoaineistoista, jotka räätälöidään asiakkaan pyynnön mukaisesti. 182,28
Aineistomaksu 1 t, enintään
Maksu, joka veloitetaan perusmaksun lisäksi enintään 1 tuntia kestävästä aineiston koostamisesta. 151,28
Aineistomaksu 2-4 t
Maksu, joka veloitetaan perusmaksun lisäksi 2-4 tuntia kestävästä aineiston koostamisesta 427,80
Aineistomaksu 5-7 t
Maksu, joka veloitetaan perusmaksun lisäksi 5-7 tuntia kestävästä aineiston koostamisesta 843,20
Aineistomaksu, työläs aineiston koostaminen
Maksu, joka veloitetaan perusmaksun lisäksi työläiden aineistojen koostamisesta. 3479,44
Lisämaksu seuraavasta samansisältöisestä aineistosta päivitetyin tiedoin
Lisämaksu samansisältöisen aineiston tuottamisesta ja luovuttamisesta päivitetyin tiedoin. Tällaisen aineiston tuottamisesta ja luovuttamisesta on täytynyt sopia erikseen ensimmäisen aineiston tuottamisen yhteydessä. 194,68
Täydennyspyyntö aiemmin luovutetulle aineistolle
Maksu, joka veloitetaan hakijalta kun jo luovutettuun aineistoon pyydetään täydennystä tai korjausta, ja aineiston uudelleenkoostaminen täydennettävin tai korjattavin tiedoin kestää maksimissaan 1 tunnin. Muussa tapauksessa pyyntö käsitellään tavanomaisena aineistopyyntönä. 202,12
Yhteystiedot suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten
Yhteystiedot rajauksin
Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä voidaan luovuttaa yhteystietoja suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, jos se, jonka tiedoista on kyse, on antanut siihen suostumuksensa. Luovutuksessa saa käyttää valintaperusteena tietojärjestelmään talletettuja henkilötietoja sekä sijainti-, pinta-ala- ja tuotantosuuntatietoja (laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä 284/2008 11 §). 286,44
Asiakirjan oikeaksi todistaminen
Perusmaksu
Perusmaksu, joka veloitetaan asiakirjojen oikeaksi todistamisesta 24,80
Maksu per oikeaksi todistettava sivu
Perusmaksun lisäksi veloitettava sivukohtainen maksu. Jos oikeaksi todistettavia sivuja on esimerkiksi 2, veloitetaan perusmaksu 20 eur ja sivukohtainen maksu 2 x 0,85 eur, yhteensä 21,70 eur + alv 24 %. 1,05
Valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen
Perusmaksu
Perusmaksu veloitetaan annettaessa kopio tai tuloste kokonaan julkisesta tai osittain salassa pidettäviä tietoja sisältävästä paperisesta asiakirjasta tai Ruokaviraston asiakirjahallintaan tai tietojärjestelmään sähköisesti tallennetusta asiakirjasta. Maksua ei peritä silloin, kun kyse on julkisesta sähköisesti tallennetusta asiakirjasta, joka lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse (julkisuuslaki 621/1999 34.1 § 3 kohta). Maksua ei peritä myöskään silloin, kun sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse (julkisuuslaki 621/1999 34.1 § 4 kohta). 29,76
Ensimmäiset 15 sivua
Perusmaksun lisäksi veloitettava maksu, kun kopioita tai tulosteita on 1-15 sivua. 24,80
Seuraava alkava 10 sivua
Maksu, joka veloitetaan edellisten lisäksi jokaiselta alkavalta 10 sivulta, kun kopioiden/tulosteiden sivumäärä ylittää 15 sivua. Jos kokonaissivumäärä on esimerkiksi 30 sivua, aineistosta veloitetaan perusmaksu 24 eur, ensimmäisistä 15 sivusta 20 eur ja lisäksi maksu jokaiselta alkavalta 10 sivulta 2 x 32 eur, yhteensä 108 eur + alv 24 %. 39,68
Latauspalvelumaksu
Aineiston toimittamisesta perittävä maksu silloin, kun sähköisten kopiotallenteiden tiedostomäärä on suuri ja aineisto annetaan Ruokaviraston latauspalvelun kautta. Vaihtoehtoisesti pyytäjä voi noutaa aineiston Ruokavirastosta. 12,40
Toimitus sähköpostitse tai asiakas noutaa aineiston Ruokavirastosta
Maksuton maksuton
Todistukset, muut palvelut ja maksut
Todistukset
Muut todistukset
Muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen todistus 17,86
Muu pyynnöstä annettu todistus 17,86
Sertifikaatit
Sertifikaatti: luomukauppakohtainen (englanninkielinen) 240,00
Sertifikaatti: luomutoimijakohtainen (englanninkielinen) 85,00
Muut palvelut ja maksut
Maksut
Matkakustannukset Tiedot linkistä
Perintämaksut Tiedot linkistä
Postimaksut Tiedot linkistä
Muut palvelut
Asiantuntijapalvelu jokaiselta alkavalta tunnilta 188,48
Asiantuntijapalvelu jokaiselta alkavalta tunnilta 122,76
Julkaisut 19,03
Vaativa asiantuntijapalvelu jokaiselta alkavalta tunnilta 235,60