Livsmedelsverkets prislista

Växtproduktion

Odota hetki...
Delområde/tjänst Pris, € (inkl. Moms)
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Aska
Fuktighet (103 °C)(Kemisk analys) 31,71
Neutraliseringsförmåga (Ca) Potentiometrik titrering(Kemisk analys) 68,52
Skadliga metaller, som paketanalys, ICP-OES teknik(Kemisk analys) 322,50
Torrsubstans (Gravimetrisk) (Kemisk analys) 31,71
Totalfosfor (P), ICP-OES teknik(Kemisk analys) 53,30
Totalkalium (K) ICP-OES-teknik(Kemisk analys) 53,30
Elementaranalys
Kalsium (Ca), (kalksten), titrimetrisk teknik (Kemisk analys) 121,82
Magnesium (Mg) (kalksten), Titrimetrisk-teknik(Kemisk analys) 121,82
Jordförbättringsmedel
Bulkdensitet(Kemisk analys) 15,23
Densitet (gravimetrisk)(Kemisk analys) 45,68
Fuktighet (103 °C)(Kemisk analys) 31,71
Fytotoxicitet (innehålla gråbarhet och rottillväxt) 67,00
Kompostens mognad (CO2) 60,91
Konduktivitet (Kemisk analys) 30,47
Kvicksilver (Hg) AAS-teknik 51,60
ledningsförmåga (1+5)(Kemisk analys) 30,47
Mogenhetstest (Sållning, volymvikt, fukthalt, organiskt material, ammoniumkväve, nitratkväve, CO2-produktionsprov, rötternas längd och frönas grobarhet) 380,69
Ogräsbestämning 50,24
Orenheter Fysikalisk orenheter och stenarna karaktesering i organiska gödselmedel 73,09
Organisk substans (glödgningsrest) (Kemisk analys) 30,47
pH (Kemisk analys) 30,47
pH (1+5)(Kemisk analys) 30,47
Plantsättning (inkl. plantans torrsubstans och färg) 142,38
Siktning(Kemisk analys) 7,61
Skadliga metaller, som paketanalys, ICP-OES teknik(Kemisk analys) 322,50
Torrsubstans (Gravimetrisk) (Kemisk analys) 31,71
Totalfosfor (P) ICP-OES-teknik(Kemisk analys) 53,30
Totalkalium (K) ICP-OES-teknik(Kemisk analys) 53,30
Totalkväve (N) Kjeldahl(Kemisk analys) 70,51
Toxicitet hos kompostjord 201,00
Vattenlösligt ammoniumkväve (N) Kjeldahl(Kemisk analys) 45,68
Vattenlösligt fosfor P(1+5) ICP-OES-teknik(Kemisk analys) 53,30
Vattenlösligt totalkväve N(1+5), Kjeldahl-teknik(Kemisk analys) 70,51
Kalkämnen
Finhetsgrad (maskinell siktning)(Kemisk analys) 60,91
Fuktighet (103 °C)(Kemisk analys) 31,71
Kalsium (Ca), (slagg), Titrimetrisk teknik (Kemisk analys) 197,95
Kvicksilver (Hg) AAS-teknik 51,60
Magnesium (Mg), kalkbiprodukter och slagg, ICP-OES-teknik(Kemisk analys) 53,30
Neutraliseringsförmåga (Ca), Potentiometrisk titrering(Kemisk analys) 68,52
Skadliga metaller, som paketanalys, ICP-OES teknik(Kemisk analys) 322,50
Snabbverkande neutraliseringsförmåga (Ca), Potentiometrisk titrering(Kemisk analys) 68,52
Torrsubstans (Gravimetrisk) (Kemisk analys) 31,71
Oorganiska gödselmedel
Ammoniumkväve (N), Kjeldahl-teknik(Kemisk analys) 45,68
Elementaranalys, kungsvattenlöslig (aqua regis), ICP-OES teknik(Kemisk analys) 53,30
Elementaranalys, vattenlöslig, ICP-OES teknik(Kemisk analys) 53,30
Fosfor (P) lösligt i vatten och NAS (Fotometrisk)(Kemisk analys) 70,51
Fukthalt, Karl-Fisher teknik(Kemisk analys) 45,68
Fuktighet (103 °C)(Kemisk analys) 31,71
Klorid (Cl) Potentiometrisk titrering(Kemisk analys) 45,68
Kungsvattenlösliga (aqua regis) näringsämnen som paketanalys, ICP-OES teknik(Kemisk analys) 322,50
Kvicksilver (Hg), AAS-teknik 51,60
Nitrattyp (NO3-N), Kjeldahl-teknik(Kemisk analys) 15,23
Torrsubstans (Gravimetrisk) (Kemisk analys) 31,71
Totalfosfor (P), fotometrisk-teknik(Kemisk analys) 70,51
Totalkväve (N), Kjeldahl-teknik(Kemisk analys) 70,51
Totalkväve (N), NiAl-Kjeldahl-teknik(Kemisk analys) 70,51
Ureakväve (N), Kjeldahl-teknik(Kemisk analys) 70,51
Vattenlöslig fosfor (P), gravimetrisk teknik(Kemisk analys) 70,51
Vattenlösliga näringsämnen, som paketanalys, ICP-OES teknik(Kemisk analys) 322,50
Vattenlösligt kalium (K) , Fotometrisk-teknik (Kemisk analys) 70,51
Organiska gödselmedel
Elementaranalys, ICP-OES teknik(Kemisk analys) 53,30
Fuktighet (103 °C)(Kemisk analys) 31,71
Kvicksilver (Hg) AAS-teknik 51,60
Organisk substans (glödgningsrest) (Kemisk analys) 30,47
Skadliga metaller, som paketanalys, ICP-OES teknik(Kemisk analys) 322,50
Torrsubstans (Gravimetrisk) (Kemisk analys) 31,71
Totalfosfor (P) ICP-OES-teknik(Kemisk analys) 53,30
Totalkalium (K) ICP-OES-teknik(Kemisk analys) 53,30
Totalkväve (N) NiAl, Kjeldahl(Kemisk analys) 70,51
Vattenlöslig totalkväve (N), Kjeldahl-teknik(Kemisk analys) 70,51
Vattenlösligt fosfor (P) ICP-OES-teknik(Kemisk analys) 53,30
Växtunderlag
Bulkdensitet(Kemisk analys) 15,23
Densitet (Gravimetrisk) (Kemisk analys) 45,68
Elementaranalys(CaCl2-extraktion) ICP-OES-teknik(Kemisk analys) 53,30
Fuktighet (103 °C)(Kemisk analys) 31,71
Fytotoxicitet (innehålla gråbarhet och rottillväxt) 67,00
Konduktivitet (Kemisk analys) 30,47
Kvicksilver (Hg), AAS-teknik 51,60
Ogräsbestämning 50,24
Orenheter Fysikalisk orenheter och stenarna karaktesering i växtunderlag 73,09
Organisk substans (glödgningsrest) (Kemisk analys) 30,47
pH (1+5)(Kemisk analys) 30,47
Plantsättning (inkl. plantans torrsubstans och färg) 142,38
Rot svampsjukdom 142,38
Siktning(Kemisk analys) 7,61
Skadliga metaller, som paketanalys, ICP-OES teknik(Kemisk analys) 322,50
Torrsubstans (Gravimetrisk) (Kemisk analys) 31,71
Totalkväve (N), NiAl-Kjeldahl-teknik(Kemisk analys) 70,51
Vattenlösligt totalkväve, N(1+5), Kjeldahl-teknik(Kemisk analys) 70,51
Laboratorieundersökningar av gödselsmedlen
Mikrobiologi
Jordförbättringsmedel
Aeroba mikroorganismer, bestämning 70,49
Anaeroba sulfitreducerande bakterier / sulfitreducerande klostridier, bestämning 70,49
Bacillus cereus, bestämning 77,55
Bacillus sp., bestämning 77,55
Clostridium perfringens, bestämning 84,61
Enterobakterier, bestämning 70,49
Escherichia coli, bestäming 91,20
Escherichia coli, bestäming 91,20
Mögel och jäster, bestäming 70,49
Salmonella, påvisning, ISO 6579 97,72
Salmonella, påvisning, SureTect 97,72
Salmonella, påvisning, Vidas 97,72
Organiska gödselmedel
Aeroba mikroorganismer, bestämning 70,49
Anaeroba sulfitreducerande bakterier / sulfitreducerande klostridier, bestämning 70,49
Bacillus cereus, bestämning 77,55
Bacillus sp., bestämning 77,55
Clostridium perfringens, bestämning 84,61
Enterobakterier, bestämning 70,49
Escherichia coli, bestäming 91,20
Escherichia coli, bestäming 91,20
Mögel och jäster, bestäming 70,49
Salmonella, påvisning, ISO 6579 97,72
Salmonella, påvisning, SureTect 97,72
Salmonella, påvisning, Vidas 97,72
Växtunderlag
Aeroba mikroorganismer, bestämning 70,49
Anaeroba sulfitreducerande bakterier / sulfitreducerande klostridier, bestämning 70,49
Bacillus cereus, bestämning 77,55
Bacillus sp., bestämning 77,55
Clostridium perfringens, bestämning 84,61
Enterobakterier, bestämning 70,49
Escherichia coli, bestäming 91,20
Escherichia coli, bestäming 91,20
Mögel och jäster, bestäming 70,49
Salmonella, påvisning, ISO 6579 97,72
Salmonella, påvisning, SureTect 97,72
Salmonella, påvisning, Vidas 97,72
Laboratorieundersökningar av växtproduktionn
Andra avgifter
Spannmål
NIT Spannmål nätverk, bondbönor 653,48
NIT Spannmål nätverk, ryps 571,64
NIT Spannmål nätverk, spannmål 1811,64
Tilläggsavgift för brådskande förfarande per prov 62,62
Utsäde
Avgift för specialbehandling av prov 47,80
Intyg eller utlåtande som ges på begäran, också ISTA certificaten 31,17
Tilläggsavgift för brådskande förfarande per prov 62,62
Andra laboratorieanalyser
Jordmaterial
Analys av potatiscystnematod från jordprov 48,41
Utsäde
Annan spannmål i spannmålsprov (st/500 g) 34,58
Antal frön av andra växtarter 70,72
Bestämning av behov av iordningställande, renhet (andra arter) 62,33
Bestämning av behov av iordningställande, renhet (spannmål, ärter) 47,47
Bestämning av flyghavre i fröprov 91,67
Bestämning av växtsjukdom i lin, hampa eller solros, vägledande analys 74,25
Broddskjutningsprov, spannmål, vägledande analys 72,42
Ett råpartis grobarhet efter provbetning, spannmålsprov, (siktas, nedre siktet 1,5 mm) 39,88
Ett råpartis grobarhet, spannmålsprov, (siktas, nedre siktet 1,5 mm) 32,72
Ett råpartis renhet, spannmål: renhet 60 g och bestämning av antal frön 500 g, vägledende analys 40,92
Fukthalt med ISTA-metoden, vägledande analys 31,10
Grobarhet (på sand, mull, torv): alla arter, vägledande analys 89,85
Grobarhet andra arter, vägledande analys 57,81
Grobarhet efter provbetning för ett inofficiellt prov rybs, raps 52,68
Grobarhet för ett inofficiellt prov rybs, raps 45,52
Grobarhet: spannmål, timotej, vägledande analys 37,97
Identifiering av växtart i fröprov 36,84
IPE bestämningspaket för spannmålsprover (havre, råg, korn, vete) utan sjukdomsbestämningar 84,18
IPE bestämningspaket, havre, inkl. sjukdomsbestämningar 140,31
IPE bestämningspaket, korn, vete, inkl. sjukdomsbestämningar 210,47
ITE bestämningspaket för spannmålsprover grobarhet, 1000 sp), utan sjukdomsbestämningar 56,12
ITE, havre, inkl. sjukdomsbestämningar 119,26
ITE, korn, vete, inkl. sjukdomsbestämningar 168,37
Mögelbestämning, vägledande analys 104,90
OH bestämningspaket för spannmå: grobarhet efter provbetning och 1000 konsvikt. 68,93
OH bestämningspaket för spannmål:grobarhet och grobarhet efter provbetning 82,29
Oljevaras renhet 134,33
Provbetning i frölaboratorium, vägledande analys 7,15
RAIMU bestämningspaket för spannmålsprover (ett råpartis grobarhet och övriga spannmålsarter, bestämning av antal frön) 66,65
Sot hos spannmål, vägledande analys 107,00
Strimsjuka hos korn och bladfläcksjuka som sprids med frö, vägledande analys 74,25
Utsädets livsduglighet, tetrazoliumtest, vägledande analys 116,20
Vikt per 1 000 frön, vägledande analys 24,95
Vägledende grobarhet efter provbetning: spannmål, rybs, raps. 45,12
Utsädespotatis
omtest av virustest av utsädespotatis, 1 prov, 400 knölar, 1 virus, rt-pcr-metod / 40 delprover 1065,61
omtest av virustest av utsädespotatis, minst 4 prover, 400 knölar, 1 virus, rt-pcr-metod / 40 delprover 1018,46
Test av potatisvirus i laboratorium (1 virus), vägledande analys 192,58
Test av potatisvirus i laboratorium (6 virus), vägledande analys 308,14
virustest av utsädespotatis, 1 prov, 100 knölar, 1 virus, rt-pcr-metod / 10 delprover 290,01
virustest av utsädespotatis, 1 prov, 100 knölar, 1 virus, rt-pcr-metod / 25 delprover 741,87
virustest av utsädespotatis, 1 prov, 100 knölar, 2 virus, rt-pcr-metod / 10 delprover 350,71
virustest av utsädespotatis, minst 4 prover, 100 knölar, 1 virus, rt-pcr-metod / 10 delprover 273,89
virustest av utsädespotatis, minst 4 prover,  100 knölar, 2 virus, rt-pcr-metod / 10 delprover 326,49
virustest av utsädespotatis, minst 4 prover,  100 knölar, 2 virus, rt-pcr-metod / 25 delprover 700,81
Exportkontroll av spannmål
Spannmål
Analys av orent utsäde av spannmål och skadegörare 38,00
Sjukdomsanalys av spannmål per prov 99,00
Kvalitetsanalyser
Bondbönor
Fukthalt 31,10
Fukthalt och protein, NIT-method 21,68
Ryps
Fukthalt, värmeskåp 52,25
Spannmål
Amylogram 62,16
Askhalt 44,00
Avfallshalt 89,61
Degs maskinbearbetningsbarhet -test 390,27
Deoxynivalenol (DON) 167,73
Deoxynivalenol (DON) -snabbtest 96,48
Ergot halt 89,61
Extensogram (mjöl) 105,52
Falltal 49,14
Farino- och extensogram (mjöl) 234,14
Farinogram (mjöl) 128,64
Fukthalt, NIT (se paketpris) 21,68
Fukthalt, värmeskåp 31,10
Förkrympta korn, sållning 34,68
Glasaktiga korn (durumvete) 70,82
Grobarhet väteperoxid 101,16
Halt av avfallskorn 54,93
Hektolitervikt, NIT (se paketpris) 21,68
Hektolitervikt, spannmålsprovare 32,59
Klarhet av havre (Minolta L-värdet) 34,68
Malning (Brabender Senior) 85,29
Nit paketpris 21,68
Orenlighetshalt 34,70
Proteinhalt, Kjeldahl 71,21
Proteinhalt, NIT (se paketpris) 21,68
Ren havre 89,61
Sortering (maltkorn) 47,69
Våt gluten 57,81
Våt gluten och glutenindex 65,05
Zeleny-tal 57,81
Ärter
Fukthalt 31,10
Kokprov 86,71
Undersökningar för certifiering
Analys av potatiscystnematod från jordprov
Per påbörjad hektar 26,50
Per påbörjad hektar, när analysen görs 1.4–30.6 för produktion under samma växtperiod 39,80
Fröblandning
Grobarhet: överårig fröblandning. Fem sorter i blandningen, timotej som en av dem. 268,26
Grobarhet: överårig fröblandning. Tre sorter i blandningen, timotej som en av dem. 153,05
Grobarhet: överårig fröblandning. Två sorter i blandningen, timotej som andra. 127,26
Grobarhet: överårig fröblandning: 2 sorter i blandningen (ej timotej). 153,62
Grobarhet: överårig fröblandning: 3 sorter i blandningen (ej timotej). 172,82
Grobarhet: överårig fröblandning: 4 sorter i blandningen (ej timotej). 228,74
Grobarhet: överårig fröblandning: 4 sorter i blandningen, timotej som en av dem. 210,65
Grobarhet: överårig fröblandning: 5 sorter i blandningen (ej timotej). 286,34
Testning av ringröta i utsädespotatis
Per prov: ljus och mörk ringröta 98,95
Per prov: ljus ringröta 77,50
Utsäde
Avbrutning av renhetsanalys och andra analyser för prover av vallbaljväxter, vallgräsväxter och vallväxter för basutsädesklassen 74,40
Bestämning av antalet frön av andra växtarter utan renhetsbstämning i viktprocent, alla växtarter 72,56
Bestämning av flyghavre i utsädesprov: alla växtarter 91,67
Bestämning av växtsjukdom för ISTA–certifikat 272,08
Fukthalt med ISTA-metoden 31,10
Grobarhet efter provbetning, rybs, raps 71,59
Grobarhet sand, mull, torv, alla växtarter 111,66
Grobarhet: andra växtarter 86,02
Grobarhet: olje- och spånadsväxter 64,43
Grobarhet: spannmål, timotej 50,44
Grobarhet: vallbaljväxter, gräsväxter (ej timotej) 76,81
Jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, andra arter 34,66
Jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, spannmål, ärter 23,81
Jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, vallbaljväxter, timotej 33,74
Jämn kvalitet, renhet och bestämning av antal frön av andra växtarter, vallgräsväxter och vallväxter 59,17
Prov för jämn kvalitet, grobarhet, spannmål, timotej 12,61
Prov för jämn kvalitet, grobarhet, andra växtarter 21,50
Prov för jämn kvalitet, grobarhet, sand, mull, torv: alla växtarter 27,91
Prov för jämn kvalitet, grobarhet, vallbaljväxter, gräsväxter (ej timotej) 19,20
Prov för jämn kvalitet, grobarhet: olje- och spånadsväxter 16,12
Provbetning i utsädeslaboratorium 7,15
Renhet: andra vallgräsväxter och vallväxter 118,33
Renhet: prover av alla andra växtarter 69,29
Renhet: spannmål och ärter 47,62
Renhet: tilläggsavgift för basutsädesklassen: vallbaljväxter, alla vallgräsväxter och vallväxter 36,99
Renhet: vallbaljväxter, timotej 67,46
Sjukdomsbestämning hos lin, hampa eller solros 74,25
Sot hos stråsäd (flygsot, stinksot eller sot hos havre) 107,00
Strimsjuka hos korn och bladfläcksjuka som sprids med frö 74,25
Vikt per 1 000 frön 24,95
Äkthet:Bitter lupin i söt lupin 88,90
Virustest av utsädespotatis
Per prov: 1 virus/100 knölar 140,75
Per prov: antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar 257,05
Undersökningspaket för certifiering
Utsäde
Undersökningspaket för korn: Flygsot och strimsjuka hos korn och bladfläcksjuka 181,26
Undersökningspaket: Blå lupin: (renhet, grobarhet,bitter lupin ,fukthalt med stickprov) 245,76
Undersökningspaket: För förhandsgarantibevis (renhet, grobarhet betat, 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov) 187,81
Undersökningspaket: För förhandsgarantibevis (renhet, grobarhet efter provbetning i sand eller mull , 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov). 256,18
Undersökningspaket: För förhandsgarantibevis (renhet, grobarhet efter provbetning, 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov) 193,03
Undersökningspaket: För förhandsgarantibevis (renhet, grobarhet, 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov,) 187,81
Undersökningspaket: För förhandsgarantibevis (renhet, grobarhet, grobarhet efter provbetning, 1000 kornsvikt, fukthalt med stickprov) 245,41
Undersökningspaket: Hampa (renhet, grobarhet, sjukdomar, fukthalt med stickprov) 231,12
Undersökningspaket: Kummin (renhet, grobarhet,fukthalt med stickprov) 147,67
Undersökningspaket: Senap, vallmo (renhet, grobarhet, fukthalt med stickprov) 121,30
Undersökningspaket: Solros (renhet, grobarhet, sjukdomar,fukthalt med stickprov) 256,77
Undersökningspaket:Grobarhet efter provbetning: spannmål, rybs, raps. 57,61
Undersökningspaket:Gräsväxter (renhet, grobarhet, fukthalt med stickprov) 196,71
Undersökningspaket:Gräsväxter, basutsädesklassen(renhet, grobarhet, fukthalt med stickprov) 233,70
Undersökningspaket:Lin, hampa (renhet,sjukdomar, grobarhet, fukthalt med stickprov) 195,55
Undersökningspaket:Rybs, raps (renhet, grobarhet efter provbetning, fukthalt med stickprov) 142,44
Undersökningspaket:Rybs, raps (renhet, grobarhet, fukthalt med stickprov) 135,28
Undersökningspaket:Spannmål: (renhet, grobarhet efter provbetning,1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov) 131,71
Undersökningspaket:Spannmål: (renhet, grobarhet betat,1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov) 124,56
Undersökningspaket:Spannmål: (renhet, grobarhet efter 2 provbetningar,1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov) 189,31
Undersökningspaket:Spannmål: (renhet, grobarhet, 1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov) 124,56
Undersökningspaket:Spannmål: (renhet, grobarhet, grobarhet betat,1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov) 175,01
Undersökningspaket:Spannmål: (renhet, grobarhet, grobarhet efter 2 provbetningar,1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov) 239,75
Undersökningspaket:Spannmål: (renhet, grobarhet, grobarhet efter provbetning,1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov) 182,16
Undersökningspaket:Timotej: (renhet, grobarhet, fukthalt med stickprov) 119,45
Undersökningspaket:Vallbaljväxter: (renhet, grobarhet, fukthalt med stickprov) 145,82
Undersökningspaket:Vallbaljväxter: basutsädesklassen(renhet, grobarhet, fukthalt med stickprov) 182,81
Undersökningspaket:Ärt: (renhet, grobarhet, 1000 kornsvikt,fukthalt med stickprov) 185,78
Växtskadegörare
Virussjukdomar
Testning av förekomsten av virusinfektioner med en bredbasig metod som identifierar viruskategorier 189,74
Bestämning av en dold infektion av mörk och ljus ringröta i ett symptomfritt potatisparti
Bestämning av en dold infektion av mörk och ljus ringröta i enlighet med direktiv 93/85/EEG i ett parti på 200 knölar 189,74
Insekter och kvalster
Identifiering av insekter och kvalster 50,22
Nematoder (andra än potatisnematoderna)
Undersökning av nematoder genom silning av växtprovet och identifireing av nematodarten 116,37
Svampsjukdomar på pryddnads- och grönsaksväxter
Identifiering av svampsjukdomar med mikroskopi och svampodling 116,37
Virussjukdomar hos potatis
Undersökning av virussjudomar hos potatis i ett parti: 100 knölar, 10 delprov, 1 virus 290,01
Virussjukdomar på prydnads- eller grönsaksväxter
Identifiering av en virussjukdom med en snabbmetod 37,57
Övriga växtsjukdomar
Identifiering av växtsjukdomar med en lämplig analysmetod (såsom odling på agarplatta, antikroppstester, molekylbiologiska metoder etc.) 189,74
Laboratorieundersökningar av växtproduktionnn
Kvalitetsanalyser
Ärter
Orenlighetshalt 35,19
DUS och kontroll av utsäde genom provodling på fält
Ansökan om upptagande på växtsortlistan
Ansökan om upptagande på växtsortlistan 285,00
Förnyande av godkännande 82,00
DUS
Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen 470,00
Den internationella UPOV-sortbeskrivningen 240,00
DUS-test, alla växtslag 1040,00
Kontroll av utsäde genom provodling på fält
Kontroll av utsäde genom provodling på fält 306,00
Växtförädlarrätt
Ansökningsavgift 462,00
Årsavgift 347,00
Avgift för ny behandling 140,00
Gödselfabrikat
Beslut om tillstånd och godkännande
Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som avses i biproduktsförordningen
Anläggning vars behandlingskapacitet är 2001–8000 m3 per år 1289,00
Anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2000 m3 per år 593,00
Anläggning vars behandlingskapacitet är över 8000 m3 per år 2579,00
Behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen, per timme 85,00
En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av ansökningar från anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat, som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Se data länken
Förnyande eller återkallande av godkännande av anläggningen, per timme 85,00
Granskning av anläggningen, per timme 112,00
Vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som behandlingen pågått, per timme 85,00
Beslut om tillstånd och godkännande i fråga om aktörer enligt lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen
Behandling av ansökan, per timme 85,00
Förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme 85,00
Grundavgift 71,00
Registrering av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen
Som kommer per post 95,00
Som kommer via elektronisk tjänst 42,00
Övriga beslut
Behandling av ansökan om förhandsgodkännande för utsläppande på marknaden av gödselfabrikat genom ömsesidigt erkännande, per timme 85,00
Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en typbeteckning till en förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar, per timme 85,00
Behandling av och beslut om förhandsanmälningar 85,00
Tidsbegränsade beslut som gäller gödselfabrikat och som fattas utifrån en förhandsanmälan: Tillstånd 12 månader 834,00
Tidsbegränsade beslut som gäller gödselfabrikat och som fattas utifrån en förhandsanmälan: Tillstånd 6 månader 417,00
Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen 71,00
Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
Certifikat för gödselfabrikat
Det följande 13,70
Det förstä 58,00
Övervakning (inbegriper provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
Miljöprov i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat, per prov 123,00
Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat och animaliska biprodukter (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)
Kontrollavgiftsklass 1 309,00
Kontrollavgiftsklass 2 457,00
Kontrollavgiftsklass 3 584,00
Kontrollavgiftsklass 4 737,00
Kontrollavgiftsklass 5 980,00
Övervakning av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 114,00
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Granskning av utsädesodling av potatis
Grundavgift per granskningsgång 78,55
Odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde och produktion av förökningsmaterial för utsädespotatis på egen gårdsbruksenhet utan marknadsföring (endast en kontroll) 13,25
Odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 10,00
Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen 115,00
Om en begäran om odlingsgranskning anlänt till Livsmedelssäkerhetsverket efter angivet datum, tas det ut en extra behandlingsavgift per sådan utsädesodling
Begäran om odlingsgranskning efter den 5 juni 53,00
Begäran om odlingsgranskning efter den 31 juli 101,00
Jordprov för analys av potatiscystnematod
Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet 18,60
Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet, när provtagningen görs 1.4–30.6 för produktion under samma växtperiod 26,80
Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling, minimiavgift 83,00
Lagerkontroll av utsädespotatis
Basutsäde och utsädesklasser före basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 185,65
Utsädesklasser efter basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 146,90
Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis
Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift 64,00
Provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov 11,30
Övriga särskilda kontroller
Övriga särskilda kontroller som gäller certifiering av utsädespotatis, utöver grundavgiften, för varje påbörjad timme 88,75
Kontroller av växtproduktion
Per sort
Sort
Andra avgifter
Provodling på fält, prov för odlingsvärdeprovning 206,71
Utsäde
Andra avgifter
Analys av kontrollprover, andra arter än spannmål 141,46
Analys av kontrollprover, spannmål 123,59
Godkännande av kvalitetsanvisningar för utsädeslaboratorium och provtagning, laboratorieauditering/varje påbörjad timme 112,24
Grundavgift för auditering av utsädeslaboratorium 707,25
Individuell utbildning som ordnas för ett packeri 1545,35
Komplicerade förfrågningar, timpris 46,39
Kontroll av provodling på fält för övervakning av en affärs odlingsgranskares verksamhet 209,24
Kontrolllprovtagning, grundavgift 102,51
Kontrolllprovtagning, timavgift 64,80
Odlingsgranskning för att övervaka granskning utförd av en odlingsgranskare som representerar en fröaffär, avgift per hektar 12,92
Odlingsgranskning för att övervaka granskning utförd av en odlingsgranskare som representerar en fröaffär, grundavgift 99,08
Plastslang för automatisk provtagning. 88,54
Små provpåsar, 250 st 90,30
Sortbestämninigar för självpollinerande arter, utan bestämning av andel annan sort 63,77
Statistik, rapporter, förfrågningar och separata utredningar som utförs på begäran 46,39
Stora provpåsar, 100 st 73,04
Stora provpåsar, 250 st 146,08
Utbildningsdag för en utsädeskontrollör 1593,19
Utbildningsdag för en utsädeskontrollör; tre eller flera utsädeskontrollörer/laboratorium 777,24
Utbildningsdag för en utsädeskontrollör; två utsädeskontrollörer/laboratorium 1168,84
Ändring eller avbrott i behandlingen eller brådskande behandling av blandningsanmälan, anmälan om ompackning, internationellt granskningsintyg eller certifieringsbeslut 8,56
Övervakning av en utsädesprovtagare som representerar en fröaffär, per år 944,26
Odlingsgranskningar
Begäran om odlingsgranskning som inkommer 6.6-31.7. 67,08
Begäran om odlingsgranskning som inkommer efter 31.7. 127,72
Bestämning av förfrukt, spannmålssorter och ärter 95,27
Kontroll av skifte som är under uppsikt avseende flyghavre, avgift per hektar 12,92
Odlingsgranskning, avgift per hektar 12,92
Odlingsgranskning, grundavgift 99,08
Odlingsgranskning, kontrollbesök 144,50
Provtagning
Grundavgift för provtagning per besök 102,51
Minimiavgift per parti, automat och manuell provtagning 19,94
Provtagning för analys av jämn kvalitet, timavgift 64,80
Provtagning lösvikt, timavgift 64,80
Provtagningsavgift/100kg , borr 0,296
Provtagningsavgift/100kg, automat 0,177
Tilläggsavgift för partiet, provtagning med borr från silo 31,62
Utsädespotatis
Andra avgifter
Granskning av knölprov av potatis 156,39
Per inspektionstyp
Andra avgifter
Sort
Provodling på fält, prov för odlingsvärdeprovning 206,71
Utsäde
Analys av kontrollprover, andra arter än spannmål 141,46
Analys av kontrollprover, spannmål 123,59
Godkännande av kvalitetsanvisningar för utsädeslaboratorium och provtagning, laboratorieauditering/varje påbörjad timme 112,24
Grundavgift för auditering av utsädeslaboratorium 707,25
Individuell utbildning som ordnas för ett packeri 1545,35
Komplicerade förfrågningar, timpris 46,39
Kontroll av provodling på fält för övervakning av en affärs odlingsgranskares verksamhet 209,24
Kontrolllprovtagning, grundavgift 102,51
Kontrolllprovtagning, timavgift 64,80
Odlingsgranskning för att övervaka granskning utförd av en odlingsgranskare som representerar en fröaffär, avgift per hektar 12,92
Odlingsgranskning för att övervaka granskning utförd av en odlingsgranskare som representerar en fröaffär, grundavgift 99,08
Plastslang för automatisk provtagning. 88,54
Små provpåsar, 250 st 90,30
Sortbestämninigar för självpollinerande arter, utan bestämning av andel annan sort 63,77
Statistik, rapporter, förfrågningar och separata utredningar som utförs på begäran 46,39
Stora provpåsar, 100 st 73,04
Stora provpåsar, 250 st 146,08
Utbildningsdag för en utsädeskontrollör 1593,19
Utbildningsdag för en utsädeskontrollör; tre eller flera utsädeskontrollörer/laboratorium 777,24
Utbildningsdag för en utsädeskontrollör; två utsädeskontrollörer/laboratorium 1168,84
Ändring eller avbrott i behandlingen eller brådskande behandling av blandningsanmälan, anmälan om ompackning, internationellt granskningsintyg eller certifieringsbeslut 8,56
Övervakning av en utsädesprovtagare som representerar en fröaffär, per år 944,26
Utsädespotatis
Granskning av knölprov av potatis 156,39
Odlingsgranskningar
Utsäde
Begäran om odlingsgranskning som inkommer 6.6-31.7. 67,08
Begäran om odlingsgranskning som inkommer efter 31.7. 127,72
Bestämning av förfrukt, spannmålssorter och ärter 95,27
Kontroll av skifte som är under uppsikt avseende flyghavre, avgift per hektar 12,92
Odlingsgranskning, avgift per hektar 12,92
Odlingsgranskning, grundavgift 99,08
Odlingsgranskning, kontrollbesök 144,50
Provtagning
Utsäde
Grundavgift för provtagning per besök 102,51
Minimiavgift per parti, automat och manuell provtagning 19,94
Provtagning för analys av jämn kvalitet, timavgift 64,80
Provtagning lösvikt, timavgift 64,80
Provtagningsavgift/100kg , borr 0,296
Provtagningsavgift/100kg, automat 0,177
Tilläggsavgift för partiet, provtagning med borr från silo 31,62
Laboratorieundersökningar av växtproduktionnn
Kvalitetsanalyser
Bondbönor
Proteinhalt, Kjeldahl 71,21
Ryps
Fukthalt, olje och protein, NIT-method 21,68
Ärter
Avfallsärter 86,71
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde
Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, beslut om ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av fröparti 20,80
Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser 40,00
Kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, när partiet innehåller högst 5 blandningskomponenter 22,80
Kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, när partiet innehåller mer än 5 blandningskomponenter 25,60
Beslut om granskning av utsädesodling
Beslut om granskning av utsädesodling 33,00
Beslut om tillstånd och godkännande
Godkännande av utsädeslaboratorier
Godkännande 284,00
Utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme 90,00
Tillstånd för utsädespackeri
Beslut om tillstånd för utsädespackeri, nytt 425,00
Beslut om tillstånd för utsädespackeri, utvidgning 88,75
Grundavgift för syn av utsädespackeri 400,00
Tilläggsavgift för varje påbörjad timme 85,00
Garantibevis
Tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti 14,20
Garantibevis för potatis, st. 0,11
Garantibevis för andra växtslag, st. 0,088
Fjärrutskrift av garantibevis per handelsparti 13,25
Handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis 6,95
Garantibevis som tryckts av packeriet
Grundavgift för syn som utförs vid ett packeri 400,00
Tillsyn av bokföringen över garantibevisen/handelsparti 1,22
Tilläggsavgift för varje påbörjad timme 85,00
Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier
Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier 85,70
Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör
Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artvis, jämförande testanalyser p
Grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader, per timme 49,00
Renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 447,00
Renhet: övriga arter 595,00
Växthälsa och plantmaterial
Intyg, tillstånd och beslut
Sundhetscertifikat för export
Virke- och sågvaror, inspektion av exportberedskap 38,00
Potatis (annat än utsädespotatis), inspektion av exportberedskap 44,00
Andra sundhetscertifikat samt återutförselintyg 30,00
Beslut om tillstånd och godkännande för makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering
Godkännande av en ny art 1760,00
Godkännande av en ny produkt (om arten godkänts) och utvidgande av användningsändamål 611,00
Ändring och återkallande av godkännande, per timme 85,00
Intyg för skogsodlingsmaterial
Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 11,50
Beviljande av OECD-certifikat och etiketter för skogsodlingsmaterial 23,00
Andra intyg, tillstånd och beslut
Intyg över behörighet för aktör som hör till märkningsrättsregistret 63,00
Övriga beslut, tillstånd och intyg och till dem hörande inspektioner 67,00
Kontroller och tillsyn
Skogsodlingsmaterial
Godkännande och kontroll av frökälla, per timme 62,00
Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager 73,00
Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; separat ställe för packning av frön 31,10
Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; plantskola och plantlager; växthusareal under 5000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion 47,60
Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; plantskola och plantlager; växthusareal 5000-10000 m2 111,00
Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial; plantskola och plantlager; växthusareal över 10000 m2 292,00
Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial 220,00
Separat plantlager 73,00
Kontroller av att de kloner som används vid fröodling är riktiga (tall, gran) 45,00
Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 11,50
Beviljande av OECD-certifikat och etiketter för skogsodlingsmaterial 23,00
Plantproduktion; inspektion av förutsättningar för registrering av aktörer som använder växtpass eller plantintyg
Plantproduktion på friland under 0,5 ha, plantproduktion av växthusväxter under 500 m2 47,60
Plantproduktion på friland 0,5 ha–2 ha, plantproduktion av växthusväxter 500–2500 m2 109,00
Plantproduktion på friland 2,1 ha–5 ha, plantproduktion av växthusväxter 2501–5000 m2 189,00
Plantproduktion på friland över 5 ha, plantproduktion av växthusväxter över 5000 m2 378,00
Plantbutiker, grossister, importörer och exportörer, förmedlare och lager 96,00
Certifierad plantproduktion
Inspektion av produktionsställets förutsättningar: - produktionsareal under 10 ha 148,00
Inspektion av produktionsställets förutsättningar: - produktionsareal 10 ha eller mera 211,00
Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden; moderplantor, högst 1000 plantor 244,00
Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden; moderplantor, över 1000 plantor 588,00
Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden; moderplantor, över 3000 plantor 1015,00
Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden; moderplantor, över 15000 plantor 1214,00
Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden; förnyad inspektion, per inspektionstimme 59,00
Granskning av nytt odlingsskifte: i samband med annan granskning 62,00
Granksning av nytt odlingsskifte: separat inspektionsbesök, kontroll av interna arbetsanvisningar 120,00
Import- och exportkontroller
Importkontroller av barrträdsvirke från Ryska federationen, minskad kontrollfrekvens
Importförsändelse på under 50 m3 5,70
Importförsändelse på 50-250 m3 7,00
Importförsändelse på 251-1000 m3 150,00
Importförsändelse på 1001-2000 m3 215,00
Importförsändelse på över 2000 m3 360,00
Om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 110,00
Import av brännved och träavfall som kräver stickprovskontroll, per 38,00
Importkontroller av annat virke
Importförsändelse på under 50 m3 65,00
Importförsändelse på 50-250 m3 80,00
Importförsändelse på 251-1000 m3 150,00
Importförsändelse på 1001-2000 m3 215,00
Importförsändelse på över 2000 m3 360,00
Om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 110,00
Förnyad importkontroll av virke, per kontrolltimme 46,00
Importkontroller
Minimikontrollavgift 71,00
Växter och växtdelar för utplantering; även sticklingar, lökar, rotstockar, frön (med undantag av frön för skogsodlingsmaterial) och cellodlingar: för varje påbörjat 100 kg 6,40
Vid importkontroll av plantmaterial, utöver ovanstående, för varje påbörjat 100 kg 2,65
Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter: för varje påbörjat 100 kg 5,80
Spannmål, för varje påbörjat 1000 kg 0,74
Potatisknölar, för varje påbörjat 25000 kg 71,00
Jordmaterial, växtunderlag och bark, vikt högst 25000 kg 71,00
Jordmaterial, växtunderlag och bark, maximiavgift 178,00
Övriga växter och växtprodukter, per försändelse 71,00
Förnyad importkontroll, per kontrolltimme 59,00
Importkontrollavgift för importpartier som kräver stickprovskontroll, per importförsändelse 5,70
Exportkontroller
Minimikontrollavgift 62,00
Levande växter och växtdelar, också avsedda för fortsatt uppodling eller förökning; för varje påbörjat 1000 kg 8,30
Frukt, grönsaker och andra vegetabilier, lavar, bär, svampar o.dyl., ej för fortsatt odling; för varje påbörjat 100 kg 1,08
Exportpartier av potatis, annat än exportberedskapspartier 161,00
Virkes- och sågvarupartier, andra än exportberedskapspartier 120,00
Provtagning av spannmål i exportsyfte, per inspektionstimme 59,00
Analys av ogräsfrö och skadegörare i exportprov av spannmål, per prov 37,00
Analys av växtsjukdomar i exportprov av spannmål, per prov 97,00
Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
Sågverk och torkanläggningar (inklusive inspektion av förutsättningar för rätt att använda märkning enligt standarden ISPM-15) 352,00
Inspektion av rätt att använda märkning enligt standarden ISPM-15 på förpackningsmaterial av trä 96,00
Frilandsodling; grundavgift 120,00
Frilandsodling, mindre än 10 ha; för varje påbörjat hektar 21,30
Frilandsodling för del som överstiger 10 ha; för varje påbörjat hektar 10,20
Frilandsodling; högsta inspektionsavgift 548,00
Växthusodling; grundavgift 67,00
Växthusodling; för varje påbörjad 100 m2 21,70
Växthusodling; högsta inspektionsavgift 275,00
Potatisproduktion; potatiscystnematod, per inspekterat hektar 46,20
Potatisproduktion; ringröta, per inspekterat hektar 74,00
Förnyad export- och exportberedskapsinspektion, per inspektionstimme 59,00