Livsmedelsverkets prislista

Livsmedelssäkerhet

Odota hetki...
Delområde/tjänst Pris, € (inkl. Moms)
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Fodrens sammansättning, tillsatsämnen och läkemedel
Fukthalt, fukt i värmeskåp (Kemisk analys) 32,03
Glödgningsrest (råaska)(Kemisk analys) 44,00
Kvävehalt och råprotein, Kjeldahl(Kemisk analys) 71,21
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Skadliga och förbjudna ämnen i foder
Aflatoxiner tot.(B1,B2,G1,G2) HPLC-teknik(Kemisk analys) 322,50
Mycotoxiner LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 257,99
Fodrens sammansättning, tillsatsämnen och läkemedel
A- vitamin (Kemisk analys) 309,59
Aminosyror UPLC-teknik(Kemisk analys) 257,99
Andra vitaminer (Kemisk analys) 257,99
B-vitaminer UPLC-teknik(Kemisk analys) 232,36
Bestämning av vasslelöpe i mjölkpulver(Kemisk analys) 380,69
E-vitamin (Kemisk analys) 309,59
E-vitamin i samband med A-vitamin (Kemisk analys) 154,80
Fuktighet 103 o(Kemisk analys) 52,25
Fuktighet 103 o(Kemisk analys) 52,25
GTH-halt(Kemisk analys) 243,64
Nitrat- och nitrithalt (CE-teknik) (Kemisk analys) 137,04
Peroxidtal (Titrimetrisk teknik)(Kemisk analys) 103,19
Råfett (saltsyra-hydrolys- metod)(Kemisk analys) 98,99
Råfiber (glasull filtrering)(Kemisk analys) 106,59
Skadliga och förbjudna ämnen i foder
Bestämning av restsubstanser (tillsatsämnen i foder, läkemedel, och förbjudna ämnen) i foder med LC-MS/MS metod(Kemisk analys) 322,50
Ergotalkaloider UPLC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 322,50
Melamin GC-MS/MS-tekniikka(Kemisk analys) 246,88
Växtskyddsmedel i foder
Annan analys av växtskyddsmedelsrest(Kemisk analys) 456,83
Fysikaliskt test av växtskyddsmedel (Kemisk analys) 55,95
Glyfosat LC-MS/MS(Kemisk analys) 260,40
Halten verksam substans i växtskyddsmedel (Kemisk analys) 378,83
Pesticider, GC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 479,21
profilering av växtskyddsmedel 248,00
Kemi/foder
Andra tillsatsämnen i foder
Organiska syror och salter av organiska syror 616,73
Mikrobiologi/Foder
Mikrobiologi och mikroskopera av foder
Aeroba mikroorganismer, bestämning 77,55
Anaeroba sulfitreducerande bakterier / sulfitreducerande klostridier, bestämning 70,49
Bacillus cereus, bestämning 84,59
Bacillus sp., bestämning 84,59
Campylobacter jejuni / coli /lari, påvisning och identifiering 84,59
Clostridium perfringens, bestämning 84,59
Enterobakterier, bestämning 70,49
Escherichia coli, bestämin av antal, Colilert QuantiTray 18 h 91,20
Escherichia coli, bestäming 91,20
Koagulaspositiva stafylokocker, bestämning 70,49
Mjölksyrabakterier, bestämning 70,49
Mögel och jäster, bestämning 70,49
RealtidsPCR för identifiering av idisslare /svin 195,45
Salmonella, påvisning, ISO 6579 97,72
Salmonella, påvisning, SureTect 97,72
Salmonella, påvisning, Vidas 97,72
Mikroskopering/Foder
Mikrobiologi och mikroskopera av foder
Mikroskopisk kontroll, konstaterande av fiskmjöl i foderämne eller foderblandning 133,94
Mikroskopisk kontroll, konstaterande av köttbenmjöl i foderämne eller foderblandning 133,94
Okulär granskning, föderämne 79,48
Påvisande och identifiering av skadeinsekter i föderämne 35,25
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet
Aska Gravimetrisk(Kemisk analys) 44,00
Bestämmelse av sulfit i potatis med LC-UV/VIS 180,59
Biogena aminer/Histamin HPLC-teknik (Kemisk analys) 246,88
Biogena aminer/Histamin HPLC-teknik (Kemisk analys) 246,88
Brända partiklar Kvalitativ(Kemisk analys) 36,31
Den sammanlagda vattenhalten i fjäderfäkött, 1–3 prover(Kemisk analys) 386,99
Densitetsbestämning DMA-mätning(Kemisk analys) 43,56
Djurartsbestämning, identifiering av 1-2 arter EIA-teknik 87,13
Djurartsbestämning, identifiering av 3-4 arter EIA-teknik 188,79
Energiinnehåll(Kemisk analys) 235,53
Fasta ämnen i kärnmjölk HPLC-teknik(Kemisk analys) 217,84
Faststållning av den totala kostfiberhalten från spannmåls- och växtprov(Kemisk analys) 373,90
Fett Gravimetrisk(Kemisk analys) 60,91
Fettsyror Area-%-metoden(Kemisk analys) 232,36
Fettsyror Internt std-metoden(Kemisk analys) 306,65
Fosfatas Fluorometrisk teknik, 1. provet(Kemisk analys) 122,55
Fosfatas Fluorometrisk teknik, proven 2.-n.(Kemisk analys) 58,04
Karotenoider totalt spektrofotometrisk teknik(Kemisk analys) 87,13
Kväve- och proteinhalt, Kjeldahl(Kemisk analys) 71,21
Laktat Spektrofotometrisk teknik(Kemisk analys) 87,13
Laktos HPLC-teknik(Kemisk analys) 145,23
Laktos Spektrofotometrisk teknik(Kemisk analys) 87,13
Löpevassleundersökning HPLC-teknik(Kemisk analys) 380,69
Mjölkens fryspunkt Kryoskop(Kemisk analys) 129,00
Nitrat- och nitrithalt (CE-teknik) (Kemisk analys) 174,27
Olöslighetsindex Titrimetrisk teknik (Kemisk analys) 43,56
Peroxidtal Titrimetrisk teknik(Kemisk analys) 103,19
Salt Potentiometrisk (CI)(Kemisk analys) 85,14
Surhetsgrad i mjölkpulver(Kemisk analys) 43,56
Tiamin HPLC-teknik(Kemisk analys) 188,79
Torrsubstans Gravimetrisk(Kemisk analys) 52,25
Vatten Gravimetrisk(Kemisk analys) 52,25
Vitamin D HPLC-teknik (Kemisk analys) 322,50
Vitamin D LC-MS-teknik (Kemisk analys) 257,99
Vätskekromatografisk bestämning av sockerarter från livsmedel(Kemisk analys) 153,72
Andra analyser
Kontamination av vävnad från det centrala nervsystemet med ELISA teknik 14,52
Elementaranalys 98,99
Läkemedel, hormonellt verkande ämnen och förbjudna ämnen
Aminoglycosider LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 257,99
Analys av kinoloner i animaliska livsmedel med UPLC-MS/MS metod(Kemisk analys) 250,48
Antibiotika LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 257,99
Avermektiner HPLC-teknik(Kemisk analys) 232,38
Benzimidazoler LC-MS/MS(Kemisk analys) 258,02
Beta-agonister LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 257,99
Beta-laktamer LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 257,99
Carbadox och olaquidox LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 257,99
Deltametrin GC-MS-teknik(Kemisk analys) 255,03
Estradiol och testosteron GC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 255,03
Foxim LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 255,03
Färgämnen LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 257,99
Gestagens LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 257,99
Kockidiostater LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 257,99
Linkosamider LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 257,99
Nitrofuraner LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 257,99
Nitroimidazoler LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 257,99
NSAIDs LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 257,99
Screeningsprov: hormoner, andra tillväxtbefrämjande ämnen och antibiotikarester med ELISA teknik(Kemisk analys) 58,08
Sedativen LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 257,99
Streptomycin LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 257,99
Tillväxtfrämjande medel (hormon) GC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 255,03
Tillväxtfrämjande medel (hormon) LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 255,03
Tyreostater LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 257,99
Zeranol (laktoner) LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 255,03
Mögeltoxiner, växtskyddsmedel, andra organiska främmande ämnen
Aflatoxin M1 HPLC-teknik(Kemisk analys) 232,36
Aflatoxin-screeningsprov med ELISA teknik(Kemisk analys) 87,13
Akrylamid LC-MS-teknik(Kemisk analys) 257,99
Cereulid LC-MS/MS - teknik(Kemisk analys) 257,99
Ergotalkaloider UPLC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 322,50
Etefon LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 359,45
Glyfosat LC-MS/MS(Kemisk analys) 260,40
Klormekvat, mepikvat LC-MS-teknik(Kemisk analys) 359,45
Kvaternäriska ammonium föreningar LC-MS-teknik(Kemisk analys) 469,86
Mycotoxiner LC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 272,80
Ochratoxin A i njure(Kemisk analys) 219,29
PAH GC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 508,29
Pesticider multimetod, GC-MS/MS och LC-MS/MS teknik(Kemisk analys) 479,21
Pesticider, GC-MS/MS-teknik(Kemisk analys) 291,40
Sensoriska bedömningar
Annan sensorisk bedömning beroende på matrisen och metoden(Kemisk analys) 141,61
Beskrivande analys/prov(Kemisk analys) 563,99
Fisk (Kemisk analys) 94,40
Glass (Kemisk analys) 56,63
Grundsmaktest (Kemisk analys) 50,82
Handläggningskostnader (Kemisk analys) 56,63
Kött (Kemisk analys) 94,40
Köttkokningsprov(Kemisk analys) 94,40
Lukttest (Kemisk analys) 84,96
Mjölk, flytande mjölkprodukter och fettblandningar(Kemisk analys) 47,22
Mjölkpulver (Kemisk analys) 66,07
Ost (Kemisk analys) 47,22
Smör, livsmedelsfetter och deras råvaror(Kemisk analys) 47,22
Test av felaktig lukt och smak(Kemisk analys) 94,40
Ägg (Kemisk analys) 47,22
Ägg-, fisk- och köttprodukter (Kemisk analys) 47,22
Växtskyddsmedel i foder
Fenoxyacidherbicider LC-MS/MS(Kemisk analys) 390,93
Mikrobiologi/Antibiotikaresistens
Bakteristammar
Identifiering av S. aureus-stammar och påvisande av mecA-gen(Identifiering av S. aureus-stammar och påvisan...) 107,01
Resistensbestämning av bakteriestam, diskdiffusionsmetoden(Resistensbestämning av bakteriestam) 49,48
Resistensbestämning av bakteriestam, VetMIC-metoden(Resistensbestämning av bakteriestam) 49,48
Resistensbestämning av bakteriestam, VetMIC-metoden, campylobacter(Resistensbestämning av bakteriestam) 49,48
Livsmedel och prover av animaliskt ursprung
MRSA, påvisande(Screening för MRSA) 77,50
Screening för ESBL/AmpC-producerande bacterier(Screening för ESBL) 91,14
Mikrobiologi/Antibiotikarester
Livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökning av antibiotikarester med mikrobiologisk metod, kött(Övervakning av främmande ämnen. Köttbesiktn...) 94,04
Undersökning av antibiotikarester med mikrobiologisk metod, kött(Övervakning av främmande ämnen. Köttbesiktn...) 160,70
Undersökning av antibiotikarester med mikrobiologisk metod, mjölk(Övervakning av främmande ämnen. Misstänker....) 60,86
Mikrobiologi/Bakteriologiska undersökningar
Bakteristammar
PCR-typning av Yersinia-stammar 62,04
Livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Aeroba mikroorganismer, bestämning 77,55
Biotypning av Yersinia enterocolitica-stammar 62,04
Campylobacter jejuni / coli /lari, bestämning av antal 85,30
Clostridium perfringens, bestämning och identifiering 77,55
Enterobakterier, bestämning 70,49
Escherichia coli O157, påvisande och identifiering 116,32
Escherichia coli, bestäming 77,55
Escherichia coli, PCR-typning 170,79
Koagulaspositiva stafylokocker, bestämning 70,49
Koligruppens bakterier, bestämning av antal 93,05
Listeria monocytogenes, bestämning av antal 116,32
Listeria monocytogenes, påvisande och identifierng 116,32
Presumtiv Bacillus cereus, bestämning 85,30
Påvisande av patogena bakterier av släktet Vibrio 116,32
Påvisande av Yersinia enterocolitica, realtids PCR 271,58
Påvisande och biotypning av Yersinia enterocolitica 162,85
Påvisande och identifiering av bakterierna Campylobacter jejuni / coli / lari 85,30
Påvisning av Cronobacter 114,04
Påvisning av shigatoxin bildande Escherichia coli bakterien (STEC bakterien) 216,31
Påvisning av shigatoxin bildande Escherichia coli bakterien (STEC bakterien) med realtid PCR 219,02
Påvisning av shigatoxin bildande Escherichia coli bakterien (STEC bakterien) med realtid PCR (prover 1-5) 358,31
Påvisning av shigatoxin bildande Escherichia coli bakterien (STEC bakterien) serotyp med realtid PCR 255,99
Salmonella, påvisning, ISO 6579 84,59
Shigella, påvisande och identifiering 116,32
Yersinia pseudotuberculosis, påvisning 162,85
Yersinia pseudotuberculosis, påvisning, realtids PCR 271,58
Mikrobiologi/Genotypning
Bakteristammar
Campylobacter jejuni genotypning, PFGE 129,00
Escherichia coli O157, genotypning, PFGE 129,00
Listeria monocytogenes, genotypning, PFGE 117,27
Listeria monocytogenes, genotypning, WGS 325,26
Staphylococcus aureus, genotypning(Spa typning av MRSA) 157,98
Yersinia enterocolitica, genotypning, PFGE 129,00
Yersinia pseudotuberculosis, genotypning, PFGE 129,00
Mikrobiologi/Toxin undersökningar
Bakteristammar
Produktion av Bacillus cereus emetisk och diarré toxin, påvisning (Misstanke om matförgiftning) 86,01
Produktion av stafylokockenterotoxiner A-E i bakteriestammer, påvisning(Misstanke om matförgiftning) 42,99
Livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Påvisning av stafylokockenterotoxiner A-E i livsmedel(Misstanke om matförgiftning) 114,66
Parasitologi
Fisk och fisklivsmedel
Undersökningen av parasiter med kompressionsmetod (följande 10 fiskarnas partier, fiskens genomvikt över 0,5 kg)(Myndighetstillsyn, egenkontroll, export, annan.) 209,75
Undersökningen av parasiter med kompressionsmetod (de första 10 fiskar, genomvikt högst 0,5 kg)(Myndighetstillsyn, egenkontroll, export, annan.) 209,75
Undersökningen av parasiter med kompressionsmetod (de första 10 fiskar, genomvikt över 0,5 kg)(Myndighetstillsyn, egenkontroll, export, annan.) 279,66
Undersökningen av parasiter med kompressionsmetod (följande 10 fiskarnas partier, fiskens genomvikt högst 0,5 kg)(Myndighetstillsyn, egenkontroll, export, annan.) 139,83
Muskelprov
Trikinundersökning(Köttkontroll i händelse av parasiter av släk...) 108,57
Ekologisk produktion
Andra tjänster och avgifter
Andra tjänster
Experttjänster för varje påbörjad timme 106,23
Publikationer 19,03
Beslut om tillstånd och godkännande
Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djurproduktion 13,30
Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av tillstånd för användningen av på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker
Förnyande av tillstånd 27,00
Tillstånd 101,00
Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion 105,00
Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionskontrollsystem
Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionskontrollsystem för ekologisk produktion, per timme 83,00
Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion och införande av verksamhetsidkare i reg
Behandling av ansökan som gäller införande av verksamhetsidkare i registret över ekologisk produktion/verksamhetsidkare 110,00
Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion 140,00
Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial
1-3 st 27,00
21-100 st 132,00
4-20 st 65,00
Över 100 st 262,00
Intyg
Certifikat
Certifikat: per ekoaffär (på engelska) 206,21
Certifikat: per ekologisk näringsidkare (på engelska) 35,80
Övervakning av ekologisk produktion (kontroller, provtagning och analyser)
Avgift för övervakningen av ekologisk produktion enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning tas dock inte ut vid övervakning av framställningen av ekologiskt producerade livsmedel, om livsmedlen framställs i samband med ekologisk produktion på 60,00
Kontroll som fortsätter vid ämbetsverket av orsaker som hänför sig till aktören, per timme 140,00
Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig till aktören, eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar före den överenskomna kontrollen 140,00
Produktionskontroll av ekologisk produktion
Ekologiskt odlad areal (areal där produktion bedrivs och areal i övergångsskede), för varje påbörjad hektar 7,50
Högsta tillåtna kontrollavgift för ekologiskt odlad areal 908,00
Övervakning av aktörer som ingår i kontrollsystemet för utsäde och plantmaterial, foder och livsmedel - övervakning av underentreprenad, per timme 140,00
Övervakning av aktörer som ingår i kontrollsystemet för utsäde och plantmaterial, foder och livsmedel, per timme 140,00
Övervakning av andra aktörer som är anslutna till kontrollsystemet, per timme 91,00
Foder
Beslut om tillstånd och godkännande
Anläggningar enligt foderlagen och biproduktsförordningen
Behandling av ansökan, per timme 85,00
Förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme 85,00
Godkännande av anläggningen, grundavgift 71,00
Granskning av anläggningen, per timme 114,00
Beslut om tillstånd och godkännande i fråga om aktörer enligt foderlagen och biproduktsförordningen
Behandling av ansökan, per timme 85,00
Förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme 85,00
Grundavgift 71,00
Registrering av aktörer enligt foderlagen och biproduktsförordningen 84,00
Tillstånd att använda icke-godkända fodertillsatser i foder som används i vetenskapliga experiment
Behandling av tillståndsansökan 84,00
Tillståndsbeslut 70,00
Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen och biproduktsförordningen 71,00
Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
Certifikat för foder
Det följande 13,70
Det första 58,00
Övervakning av aktörer
Kontroll av transportutrustning 80,00
Övervakning av aktörer enligt biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 114,00
Övervakning av produkter (inbegriper provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
Fodermiljöprov från djurhållningsplats i anslutning till kontrollen av foder, per prov 74,00
Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av foder (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)
Kontrollavgiftsklass 1 200,00
Kontrollavgiftsklass 2 348,00
Kontrollavgiftsklass 3 437,00
Kontrollavgiftsklass 4 630,00
Kontrollavgiftsklass 5 1002,00
Handelsnormer
Kontroller av handelsnormerna
Avgift för kontroller av handelsnormer, frigående höns inomhus och utehöns, per timme 85,00
Inspektion per aktör (uppföljningskontroll och kontroll för eller i anslutning till egenkontroll) 161,00
Inspektion per parti (exportinspektion, förnyad inspektion, interventionsinspektion eller annan inspektion som görs på begäran) 120,00
Kontroller av handelsnormerna
Frigående höns inomhus och utehöns, per timme 85,00
Kontroller av handelsnormerna, vattenhalten i fjäderfäkött, 1–3 prover
Vattenhalten i fjäderfäkött, 1 - 3 prover 300,00
Tillsynen över handelsnormerna
Exportintyg och andra intyg: det följande 10,00
Exportintyg och andra intyg: det första 42,00
Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, plantmaterial och handelsnormer oc
Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, plantmaterial och handelsnormer för frukt och grönsaker än de som nämns i punkt 5.3 och 5.6 och kontroller i anslutning till dessa 67,00
Hygienkompetens
Intyg och kort för hygienisk kompetens
Intyg och kort för hygienisk kompetens 6,00
Kompetenstest
Ansökan om godkännande av kompetenstestare 197,00
Återkallande av godkännande 85,00
Köttbesiktning
Godkännande av anläggningen
Behandling av ansökan, per timme 85,00
Godkännande av anläggningen, grundavgift 71,00
Granskning av anläggningen, per timme 114,00
Köttbesiktning och övervakning av anläggningar
Köttbesiktning samt övervakning av slakterier och vilthanteringsanläggningar samt av anläggningar i anslutning till dessa Se data länken
Köttbesiktning och övervakning av anläggningar / Små slakterier
Upp till 1200 djurenheter och 180000 fåglar
Besiktningstid som överskrider en halv timme, per övervakare och per timme 24,90
Grundavgift per övervakare och per besök för den första halvtimmen 34,80
Över 1200 djurenheter eller 180000 fåglar
Enligt självkostnadsvärdet Se data länken
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Andra avgifter
Förbehandling av prov 47,12
Livsmedels förpackningsmärkningar -analyspaket(Kemisk analys) 248,00
Tilläggsavgift för brådskande förfarande per prov 68,20
Veterinär gränskontroll
Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
Högst 1000 kg 164,00
1001-20000 kg: För varje påbörjat ton 10,70
1001-20000 kg: Grundavgift 195,00
20001-46000 kg: För varje påbörjat tån 19,50
20001-46000 kg: Grundavgift 452,00
På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen. Se data länken
Över 46000 kg 1017,00
Animaliska livsmedel
Högst 100 kg 160,00
10001-25000 kg 685,00
1001-10000 kg 534,00
101-1000 kg 242,00
Över 25000 kg: för varje påbörjat ton 15,50
Över 25000 kg: grundavgift 685,00
På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i Europaparlamentets och rådets för Se data länken
Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra prod
För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens Se data länken
För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar: För följande intyg som utfärdas samtidigt 6,20
För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar: Första intyg 47,00
Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 123,00
Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 235,00
Utförselkontroll av partier som transiteras vid en gränskontrollstation för utförsel 235,00
Förvaring på gränskontrollstation
För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uttas för förvaring i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet en förvaringsavgift per 4,30
Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, övervakning av transportl
Inspektion per timme 210,00
Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
Kontroller som är mer tidskrävande än normalt 210,00
Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids Se data länken
Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet Se data länken
Könsceller
Könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg, gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras 163,00
Könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg, gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras 100,00
Levande djur
Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme 210,00
Gränskontroll av små djur som kontrolleras samtidigt: Andra än insekter 183,00
Gränskontroll av små djur som kontrolleras samtidigt: Insekter 102,00
Gränskontroll för varje djur som kontrolleras: Andra djur än hästar 142,00
Gränskontroll för varje djur som kontrolleras: Hästar 302,00
Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt: Grundavgift 177,00
Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt: Kontrollavgift, per timme 210,00
Övriga prestationer
Beslut om erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden, inspektion för godkännande och utvidg
Beslut om erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden, inspektion för godkännande och utvidgande av beslutet, per timme 85,00
Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött
Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, per timme 85,00
Godkännande av nationella kvalitetssystem för livsmedel
Godkännande och återkallande av godkännande av nationella kvalitetssystem för livsmedel, per timme 85,00
Kontroll av förutsättningarna för godkännande av nationella kvalitetssystem för livsmedel 300,00
Laboratorier
Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av gödselfabrikat och foder genom egenkontroll samt ett i biproduktsförordningen förutsatt godkännande av i samband med anläggningar belägna laboratorier som utför egenkontroll
Godkännande 506,00
Utseende av utländska laboratorier för egenkontroll 169,00
Återkallande av godkännande 169,00
Ändring av godkännande 84,00
Godkännande av sådana laboratorier som undersöker myndighetsprov av livsmedel, laboratorier för egenkontroll och undersökningslaboratorier som avses i 49 a § i hälsoskyddslagen (763/1994)
Godkännande 514,00
Återkallande av godkännande 172,00
Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Behandling av en begäran som gäller användningen av sådana generiskt hållna beskrivningar (beteckningar) som avses i artikel 1.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006
Behandling av en begäran, per timme 85,00
Behandling av en sådan ansökan om godkännande av ett nytt ämne som avses i HIM:s förordning 697/2005
Behandling av en ansökan, per timme 85,00
Behandling av en sådan ansökan om godkännande av ett nytt ämne som avses i kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om livsmedelsduglig plast
Behandling av en ansökan, per timme 85,00
Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten
Erkännande av naturligt mineralvatten 1195,00
Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av aktiva förpackningskomponenter
Behandling av ett ansökningsärende 255,00
Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av hur återvunnen plast ska behandlas
Behandling av ett ansökningsärende 255,00
Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
Behandling av ett ansökningsärende 1019,00
Behandling av sådan anmälan om utsläppande på marknaden som avses i 11 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000)
Behandling av anmälan 81,00
Mottagning av anmälan som avses i 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott (78/2010)
Mottagning av anmälan som kommer via elektronisk tjänst 42,00
Mottagning av anmälan som kommer per post 95,00
Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på marknaden av berikade livsmedel som avses i 2 § i handels- och industriministeriets förordning (726/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
Mottagning av anmälan som kommer via elektronisk tjänst 42,00
Mottagning av anmälan som kommer per post 95,00
Mottagning av sådan anmälan om utsläppande av modersmjölksersättning på marknaden som avses i kommissionens direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersättningar och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG
Mottagning av anmälan 139,00
Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller animaliska livsmedel
Förnyad besiktning, per timme 217,00
Grundavgift vid tillsyn över den första ankomstplatsen, per timme 194,00
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk 1,06
Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg 0,93
Avgift som tas ut hos slakterier, vilthanteringsanläggningar och renslakterier för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött 2,46
Avgift som tas ut hos vattenbruksanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror 2,51
Övervakning av officiellt erkända uppfödningsförhållanden
Övervakning av officiellt erkända uppfödningsförhållanden, per timme 82,00
Övriga prestationer
Ansökningar enligt MBL och andra tilläggsutredningar som hänför sig till MBL-arbetet, per timme 99,00
Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av ett sådant provningsorgan som avses i 3 § 2 mom. i förordningen om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för s
Behandling av ett ärende, per timme 85,00
Godkännande av närings- och hälsopåståenden i EU:s informationskampanjer och säljfrämjande program som avser jordbruksprodukter, per timme 85,00