Livsmedelsverkets prislista

Djurens hälsa och välfärd

Odota hetki...
Delområde/tjänst Pris, € (inkl. Moms)
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Alla djursarter
Screening för ESBL/AmpC-producerande bacterier(Screening för ESBL) 80,81
Bin
Påvisning av europeisk yngelröta (Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke) 48,72
Påvisning av yngelröta (1-5 prover)(Egenkontroll) 30,00
Påvisning av yngelröta (över 5 prover)(Egenkontroll) 6,00
Djur i djurpark
Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serovarer(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 65,10
Leptospira antikroppar, tredje och flera serovarer, varje följande serovar(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 6,20
Leptospira antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Leptospira antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), odling(Sjukdomsorsak. Import) 116,32
Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos), 3-5 prover(Sjukdomsorsak. Import) 193,86
Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos)/prov(Sjukdomsorsak. Import) 73,28
Fiskar och kräftor
Bakteriologisk undersökning (10 fiskar)(Export) 88,00
Bakteriologisk undersökning (60 fiskar)(Frivillig kartläggning av sjukdomar) 302,44
Påvisning av BKD (10 fiskar)(Export) 58,30
Påvisning av BKD (60 fiskar)(Kartläggning av förekomsten av sjukdomar, fö...) 317,56
Påvisning av BKD (60 fiskar), som hör inte till fiskhälsotjänsten(Frivilligt BKD-program, odlingen tillhör inte ...) 319,41
Påvisning av BKD (60 fiskar), som hör till fiskhälsotjänsten(Frivilligt BKD-program, odlingen tillhör inte ...) 237,60
Fjäderfä
Mycoplasma gallisepticum antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Annan) 4,30
Mycoplasma gallisepticum antikroppar(Import) 4,30
Mycoplasma gallisepticum antikroppar(Export) 2,20
Mycoplasma meleagridis antikropppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Annan) 4,30
Mycoplasma meleagridis antikropppar(Import) 4,30
Mycoplasma meleagridis antikropppar(Export) 2,20
Mycoplasma synoviae antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Annan) 4,30
Mycoplasma synoviae antikroppar(Import) 4,30
Mycoplasma synoviae antikroppar(Export) 2,20
Påvisning av Chlamydia psittacii(Sjukdomsorsak) 44,29
Påvisning av Mycoplasma gallisepticum och M. synoviae (1-3 prov)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 69,80
Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar(Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke. Annan) 4,30
Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar(Import) 4,30
Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar(Export) 2,20
Får och getter (lama och alpacka)
Brucella antikroppar(Import) 5,65
Brucella antikroppar(Export) 3,80
Brucella ovis antikroppar/underleverantörsundersökning(Export) Se data länken
Chlamydia abortus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak) 77,55
Chlamydia abortus antikroppar/prov(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak) 37,20
Chlamydia abortus antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Chlamydia abortus antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Coxiella burnetii antikroppar (Q-feber)/prov(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 37,20
Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serovarer(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 65,10
Leptospira antikroppar, tredje och flera serovarer, varje följande serovar(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 6,20
Leptospira antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Leptospira antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Paratuberculosis antikroppar/prov(Sjukdomsorsak. Import) 37,20
Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), odling(Sjukdomsorsak. Import) 116,32
Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), påvisning/prov(Export) 32,00
Paratuberkulos antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Paratuberkulos antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Paratuberkulos antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos), 3-5 prover(Sjukdomsorsak. Import) 193,86
Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos)/prov(Sjukdomsorsak. Import) 73,28
Hägnade pälsdjur
Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serovarer(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 65,10
Leptospira antikroppar, tredje och flera serovarer, varje följande serovar(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 6,20
Leptospira antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Leptospira antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Häst
Bakteriologisk undersökning av Livsmedelsverkets obduktionsprover (Fortsatt undersökning på patologisk undersök...) 77,55
Bakteriologisk undersökning, resistensbestämning(Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke) 77,55
Beskällarsjuka, dourine (Trypanosoma equiperdum) antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Import) 104,16
Beskällarsjuka, dourine (Trypanosoma equiperdum) antikroppar(Export. Illegal införsel) 60,00
Kvarka (Streptococcus equi subsp. equi), odling och realtids PCR (3-5 prover)(Sjukdomsorsak) 193,86
Kvarka (Streptococcus equi subsp. equi), odling och realtids PCR/djur(Sjukdomsorsak) 85,44
Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serovarer(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 65,10
Leptospira antikroppar, tredje och flera serovarer, varje följande serovar(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 6,20
Leptospira antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Leptospira antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Rots (Burkholderia mallei) antikroppar(Import. Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 104,16
Rots (Burkholderia mallei) antikroppar(Export. Illegal införsel) 60,00
Taylorella equigenitalis (CEM) odling, misstanke (Taylorella equigenitalis odling (CEM). Sjukdoms...) 108,56
Taylorella equigenitalis (CEM), RT-PCR, avel(Användning av häst för avel. Export) 60,00
Nötdjur
Brucella antikroppar(Import) 5,65
Brucella antikroppar(Export) 3,80
Chlamydia abortus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Chlamydia abortus antikroppar/prov(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 37,20
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Coxiella burnetii antikroppar (Q-feber)/prov(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 37,20
Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serovarer(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 65,10
Leptospira antikroppar, tredje och flera serovarer, varje följande serovarr(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 6,20
Leptospira antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Leptospira antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Mycoplasma bovis -PCR från slemprov från näsborrarna (4-20 prover)(Bekämpningsprogram. Försäljning) 145,44
Mycoplasma bovis  antikroppar(Bekämpningsprogram. Försäljning) 11,66
Neospora caninum antikroppar(Kastningsorsak. Fastställande av antikroppar) 10,09
Paratuberculosis antikroppar/prov(Sjukdomsorsak. Import) 37,20
Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), odling(Sjukdomsorsak. Import) 116,32
Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), påvisning/prov(Export) 32,00
Paratuberkulos antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Paratuberkulos antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Paratuberkulos antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av Campylobacter fetus(Export) 20,90
Påvisning av Coxiella burnetii (Q-feber)(Sjukdomsorsak) 73,28
Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos), 3-5 prover(Sjukdomsorsak. Import) 193,86
Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos)/prov(Sjukdomsorsak. Import) 73,28
Påvisning av Mycoplasma bovis (Påvisande av bakterien M. bovis av enskilt pro...) 42,18
Påvisning av Tritrichomonas foetus(Export) 18,50
Påvisning av Ureaplasma diversum (5 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till flytningar och/eller ...) 81,47
Renar och andra idisslare
Brucella antikroppar(Export) 3,80
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serovarer(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 65,10
Leptospira antikroppar, tredje och flera serovarer, varje följande serovar(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 6,20
Leptospira antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Leptospira antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), odling(Sjukdomsorsak. Import) 116,32
Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), påvisning/prov(Export) 32,00
Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos), 3-5 prover(Sjukdomsorsak. Import) 193,86
Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos)/prov(Sjukdomsorsak. Import) 73,28
Svin
Brakyspiraodling (15-30 träckprover)(Sjukdomsorsak) 439,70
Brucella antikroppar(Kastningsorsak. Import. Uppföljning av sjukdom...) 5,65
Brucella antikroppar(Export) 3,80
Brucella antikroppar/prov (1-9 prov)(Export) 16,50
Brucella antikroppar/prov (minst 10 prov)(Export) 11,00
Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serovarer(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 65,10
Leptospira antikroppar, tredje och flera serovarer, varje följande serovar(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import ) 6,20
Leptospira antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Leptospira antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Luftvägsinflammation: bakteriologi, slemprov (3-5 prover)(Sjukdomsorsak) 131,84
MRSA, påvisande(Screening för MRSA) 100,11
Mycoplasma hyopneumoniae antikroppar (grishosta)(Sjukdomsmisstanke. Uppföljning av den nationel...) 12,21
Påvisning av nyssjuka(Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägssymptom. Mis...) 29,31
Sällskapsdjur
Bakteriologisk undersökning av Livesmedelsverkets obduktionsprover (Fortsatt undersökning på patologisk undersök...) 77,55
Brucella canis antikroppar, hund(Import. Export. Utredning av sjukdomsorsak elle...) 69,56
Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serovarer(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 65,10
Leptospira antikroppar, tredje och flera serovarer, varje följande serovar(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 6,20
Leptospira antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Leptospira antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Identifiering och typning av mikrober
Bakteriologisk undersökning, resistensbestämning(Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke) 85,31
Molekylärgenetisk typning av bakteriestam 118,79
Mykobakterieodling(Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke) 116,32
PCR-typning av bakteriestam 65,10
Serotypning av salmonellastam (Konfirmering och serotypning av salmonellastamm...) 78,12
Forskningsområdens gemensamma
Andra avgifter
Avgift för små fakturor(Offentligrättslig prestation) 30,00
Hanteringsavgift 62,00
Minimumavgift 37,20
Paket- och fraktkostnader (expressbrev) 18,60
Paket- och fraktkostnader (paket 2 - 10 kg) 217,00
Paket- och fraktkostnader (paket mindre än 2 kg) 124,00
Paket- och fraktkostnader (paket över 10 kg) Se data länken
Tillägg för brådskande arbeten(Offentligrättslig prestation) 55,55
Tilläggsavgift för brådskande förfarande per prov 68,20
Undersökning hos underleverantör Se data länken
Parasitologi/parasitundersökningar
Bin
Påvisning av nosema, 1-5 kupor(Sjukdomsmisstanke. Kartläggning av parasitläg...) 70,68
Påvisning av parasiten acarapis, 1-5 kupor(Sjukdomsmisstanke) 68,24
Påvisning av varroa, 1-5 kupor(Sjukdomsmisstanke. Identifiering av fästingar....) 44,64
Djur i djurpark
Parasitundersökning(Sjukdomsorsak. Identifiering av endo-, ektopara...) 48,86
Påvisning av Echinococcus granulosus (E. canadensis, G10)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 75,97
Påvisning av Echinococcus granulosus (E. canadensis, G10), (brådskande)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 112,12
Påvisning av Echinococcus multilocularis(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 75,97
Påvisning av Echinococcus multilocularis (brådskande)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 112,12
Fiskar och kräftor
Undersökning avseende Gyrodactylus salaris (10 fiskar)(Export) 183,60
Fjäderfä
Parasitundersökningspaket (3-6 prover)(Utredning av rundmasksmitta. Sjukdomsorsak) 80,60
Får och getter (lama och alpacka)
Parasitundersökningspaket (6 träckprover)(Kartläggning av parasitläget) 80,60
Undersökning avseende lungmask (1-10 träckprover)(Misstanke om lungmask) 65,14
Hägnade pälsdjur
Parasitundersökningspaket (3-6 prover)(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 80,60
Häst
Parasitundersökning(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 48,86
Parasitundersökningspaket (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 130,29
Nötdjur
Parasitundersökningspaket (6 träckprover)(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 80,60
Undersökning avseende lungmask (1-10 träckprover)(Misstanke om lungmask) 65,14
Renar och andra idisslare
Parasitundersökningspaket(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 80,60
Undersökning avseende lungmask (1-10 träckprover)(Misstanke om lungmask) 65,14
Svin
Parasitundersökningspaket (6 träckprover)(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 80,60
Sällskapsdjur
Artbestämning av parasit (hela parasit)(Sjukdomsorsak) 48,86
Lungmask(Sjukdomsorsak) 48,86
Parasiter i blod, utstryk(Sjukdomsorsak) 48,86
Parasitundersökning, giardia och cryptosporidium(Sjukdomsorsak) 48,86
Parasitundersökning, parasitägg och oocystor(Sjukdomsorsak) 48,86
Påvisning av Echinococcus granulosus (E. canadensis, G10)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 75,97
Påvisning av Echinococcus granulosus (E. canadensis, G10), (brådskande)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 112,12
Påvisning av Echinococcus multilocularis(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 75,97
Påvisning av Echinococcus multilocularis (brådskande)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 112,12
Vilda djur
Parasitundersökning(Sjukdomsorsak. Uppföljning av förekomsten av ...) gratis
Patologi/obduktioner
Djur i djurpark
<25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter 12,52
>25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter /kg (högst 200€) 0,50
Stora klöv-, hov- och rovdjur, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 484,47
Under 6 månader gamla djurparks djur och andra djurparks smådjur, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 197,78
Fiskar och kräftor
Akvariefisk (1 fisk)(Sjukdomsorsak. Utredning av sjukdomsorsak eller...) 59,77
Akvariefiska (2-3 fiskar)(Sjukdomsorsak. Utredning av sjukdomsorsak eller...) 93,83
Fiskar/kräftor (1-30 st.)(Sjukdomsorsak. Utredning av sjukdomsorsak eller...) 186,12
Fjäderfä
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 120,28
Under 1 vecka gamla fjäderfän (1-10 fåglar), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 93,15
Över 1 vecka gamla fjäderfän (1-10 fåglar), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 163,41
Får och getter (lama och alpacka)
Lamm, killingar (2 hela djur, under 6 mån), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 116,85
Organprov, patologi (1-2 djur)(Sjukdomsorsak. Dödsorsak. Köttbesiktning) 120,28
Orsak för abort (1-3 foster avkomma av samma djur)(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag) 120,28
Ungt får/get/lama/alpacka (under 1 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 95,85
Vuxet får/get/lama/alpacka (över 1 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 133,73
Hägnade pälsdjur
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 175,06
Valpar (1-3 djur som har fötts inom det senaste året ), pälsdjur, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 409,51
Vuxet pälsdjur (avelsdjur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 275,40
Häst
<25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter 12,52
>25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter /kg (högst 200€) 0,50
< 6 mån hästar och ponnyer, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 211,31
> 6 mån hästar och ponnyer, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 484,47
Omfattande undersökning eller en stor mängd tilläggsprov (Tilläggspris) 156,24
Organprov, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak. Köttbesiktning) 128,46
Orsak för abort(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag) 151,78
Nötdjur
Kalv (under 6 mån), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 136,56
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak. Köttbesiktning) 120,28
Orsak för abort(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag) 120,28
Ungt nötdjur (6 mån-2 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 241,48
Vuxet nötdjur, nöt (över 2 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 490,20
Renar och andra idisslare
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 120,28
Orsak för abort (1-3 foster avkomma av samma djur)(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag...) 116,85
Ungt djur (under 1 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 95,85
Vuxet djur (över 1 år)(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 136,56
Svin
Grisar (15-30 kg, 1-2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 128,13
Grisar (under 15 kg, 1-2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 116,85
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 120,28
Orsak för abort (1-3 foster avkomma av samma djur)(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag) 120,28
Slaktsvin (under 6 mån), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 133,73
Vuxet svin, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 269,79
Sällskapsdjur
<25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter 12,52
>25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter /kg (högst 200€) 0,50
Annat sällskapsdjur, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 190,60
Hund och katt, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 280,33
Omfattande undersökning eller en stor mängd tilläggsprov (Tilläggspris) 156,24
Valpar ( 1-3 djur från samma kull, under 8 veckor ålder), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 190,60
Vilda djur
Vilda djur, patologia(Sjukdomsorsak. Uppföljning av förekomsten av ...) gratis
Undersökningspaket
Fiskar och kräftor
Fiskhälsotjänst. Anläggning av klass P, producerar endast rom eller nykläckta yngel 245,67
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass L, 1 eller 2 naturfoderdammar 122,85
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass L, fler än 2 dammar 245,67
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass P, årsproduktion 1/2-2 milj. större yngel 573,24
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass P, årsproduktion 2-5 milj. större yngel 747,25
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass P, årsproduktion under 1/2 milj. större yngel 368,52
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass P, årsproduktion över 5 milj. större yngel 1125,99
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion 0-20 tn 122,85
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion 100-300 tn 573,24
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion 20-50 tn 245,67
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion 50-100 tn 368,52
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion över 300 tn 747,25
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass RA (=kräftanläggningar) 122,85
Undersökning avseende kräftpest, 60 kräftor(Undersökning av kräftparti i händelse av lat...) 682,00
Fjäderfä
Luftvägssymtom: Broiler/ värphöns, provparti 1(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 82,66
Luftvägssymtom: Broiler/ värphöns, provparti 2(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 206,65
Luftvägssymtom: Kalkon, provparti 1(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 82,66
Luftvägssymtom: Kalkon, provparti 2(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 110,21
Störningar i äggläggning: Broiler mödrar/värphöns, provparti 1(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 82,66
Störningar i äggläggning: Broiler mödrar/värphöns, provparti 2(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 206,65
Störningar i äggläggning: Kalkon mödrar, provparti 1(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 82,66
Störningar i äggläggning: Kalkon mödrar, provparti 2(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 110,21
Undersökningspaket för uppföljandet av fjäderfähälsa(Uppföljning av antikroppar (vaccin eller infek...) 80,35
Får och getter (lama och alpacka)
Brucellauppföljning (5 prover)(Kastningsorsak. Sjukdomsorsak) gratis
Paket för undersökning av kastning: blodprov (5-10 prover)(Kastningsorsak) 79,76
Seminverksamheten: undersökningar på station och karantän/djur(Insemineringsverksamhet) 40,00
Seminverksamheten: undersökningar på ursprunglig djurhållningsplatsen/djur(Insemineringsverksamhet) 40,00
Undersökning vid lammdiarré: ålder 1-5 veckor (5 prover)(Utredning av orsak till diarré) 113,96
Undersökning vid lammdiarré: ålder under 1 vecka (5 prover)(Utredning av orsak till diarré) 105,77
Undersökning vid lammdiarré: ålder över 5 veckor (5 prover)(Utredning av orsak till diarré) 81,47
Undersökningspaket för luftvägsinflammation: djupstrykningsprover (4 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägsinfektion) 204,10
Ögoninflammation, paket (5 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till ögoninfektion (bakte...) 118,64
Hägnade pälsdjur
Diarréundersökningspaket (1-5 prover)(Sjukdomsorsak. Utredning av orsak till smittosa...) 271,76
Häst
Undersökningspaket: luftvägsinflammation (1-5 prover)(Sjukdomsorsak) 248,00
Nötdjur
Brucellauppföljning, innehåller BVD- och IBR-antikroppar (5 prover)(Kastningsorsak. Uppföljning av brucella) gratis
Paket för undersökning av kastning (5-10 prover)(Kastningsorsak) 146,33
Seminverksamheten: undersökningar före karantän/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökningar på tjurstation och karantän/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökningar på tjurstationen/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökningar på ursprunglig djurhållningsplatsen//blodprov/provparti(Insemineringsverksamhet) 128,21
Seminverksamheten: undersökningar på ursprunglig djurhållningsplatsen/samlingsprov av mjölk/provparti(Insemineringsverksamhet) 63,53
Seminverksamheten: undersökningar under karantän/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Undersökning av importerade nötdjur avseende IBR och BVD (3-5 prover)(Import) 286,94
Undersökning av importerade sperma avseende IBR och BVD (3-5 prover)(Import) 209,37
Undersökningspaket för diarré hos vuxna nötdjur (Bovin coronavirus BCV, vinterdiarré) 3-5 prover(Sjukdomsorsak. Orsak till diarré-epidemi) 114,03
Undersökningspaket för luftvägsinflammation: djupstrykningsprover eller lungsköljningsprover (4 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägsinfektion) 277,44
Undersökningspaket för luftvägsinflammation: slemprov från näsborrarna (5 prover)(Sjukdomsorsak) 131,84
Undersökningspaket för luftvägsinflammation:antikroppar i parserumprover (5 djur)(Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägsinfektion) 145,08
Undersökningspaket vid kalvdiarré: ålder 1-5 veckor (5 prover)(Utredning av orsak till diarré hos kalv) 113,96
Undersökningspaket vid kalvdiarré: ålder under 1 vecka (5 prover)(Utredning av orsak till diarré hos kalv) 105,77
Undersökningspaket vid kalvdiarré: ålder över 5 veckor (5 prover)(Utredning av orsak till diarré hos kalv) 81,47
Ögoninflammation, paket (5 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till ögoninfektion (bakte...) 118,64
Svin
Paket för undersökning av tarminflammation, avvänjda grisar (3-5 träckprover)(Sjukdomsorsak. Utredning av orsak till diarré....) 122,14
Paket för undersökning av tarminflammation, smågrisar (3-5 träckprover)(Sjukdomsorsak. Utredning av orsak till diarré ...) 122,14
Seminverksamheten: undersökningar före karantän/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökningar på ursprunglig djurhållningsplatsen/provparti(Insemineringsverksamhet) 128,21
Seminverksamheten: undersökningar under karantän/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökninigar efter galtstationen/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Virologi/virologiska undersökningar
Bin
Påvisning av ett virus hos bin(Sjukdomsmisstanke. Kartläggning av virusläget) 58,47
Påvisning av virus hos bin (1-3 prover)(Sjukdomsmisstanke. Kartläggning av virusläget) 152,15
Djur i djurpark
Virologiska undersökningar beroende på djurslag och symptom enligt överenskommelse med avsändaren(Sjukdomsorsak. Import. Export) Se data länken
Fiskar och kräftor
Påvisning av IPN virus(Påvisande av virus) 86,80
Påvisning av ISAV-virus (10 fiskar)(Sjukdomsorsak. Import) 235,60
Påvisning av ISAV-virus (10 fiskar)(Export) 176,00
Påvisning av KH-virus(Sjukdomsorsak. Import) 44,64
Påvisning av OMV- virus (60 fiskar)(Sjukdomsorsak. Import) 347,20
Påvisning av OMV- virus (60 fiskar)(Export) 260,70
Påvisning av SAV-virus (10 fiskar)(Sjukdomsorsak. Import) 86,80
Påvisning av SAV-virus (10 fiskar)(Export) 69,00
Påvisning av virus i cellodlingar (VHS, IPN, SVC, IHN, Irido, Monta, EHN och andra ranavirus) (60 fiskar)(Sjukdomsorsak. Import) 353,40
Påvisning av virus i cellodlingar (VHS, IPN, SVC, IHN, Irido, Monta, EHN och andra ranavirus) (60 fiskar)(Export. Lagstadgade tillsynsundersökningar i E...) 269,50
Fjäderfä
AE-virus antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
AE-virus antikroppar(Export) 7,70
AIV antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Projekt (AI-E...) gratis
AIV antikroppar(Import) 4,30
AIV antikroppar(Export) 7,70
APV antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
APV antikroppar(Import) 4,30
APV antikroppar(Export) 7,70
CAV antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
CAV antikroppar(Export) 7,70
EDS antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
EDS antikroppar(Import) 4,30
EDS antikroppar(Export) 7,70
HEV antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,99
IBD antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
IBD antikroppar(Export) 7,70
IBV antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
IBV antikroppar(Import) 4,30
IBV antikroppar(Export) 7,70
ILT antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
ILT antikroppar(Import) 4,30
ILT antikroppar(Export) 7,70
PMV-1 antikroppar (Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. EU-uppföljni...) gratis
PMV-1 antikroppar (Import) 4,30
PMV-1 antikroppar (Export) 7,70
PMV-3 antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
PMV-3 antikroppar(Import) 4,30
Påvisande av adenovirus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisande av blåvingesjukavirus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av IB-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av IBD-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av influensa A-virus(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) gratis
Påvisning av influensa A-virus(Annan) 44,64
Påvisning av PMV-1 -virus(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) gratis
Påvisning av PMV-1-virus(Annan) 44,64
Påvisning av West Nile fever virus (WNFV)(Sjukdomsorsak) 44,64
Reovirus antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
West Nile fever virus (WNFV) IgG antikroppar(Sjukdomsorsak) 50,63
Får och getter (lama och alpacka)
Blåtungevirus (bluetongue antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,63
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Border Disease virus (BDV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Border Disease virus antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Genotypning av får, scrapie-känslighet(Avel) 173,60
Maedi-Visna/CAEV antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,64
Maedi-Visna/CAEV antikroppar (50 prover)(Häsloövervakningen av Maedi-Visna och Cae) 60,60
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Export) 22,00
Påvisning av Border Disease virus (BDV) och andra pestivirus(Sjukdomsorsak. Import) 44,64
Påvisning av Border Disease virus (BDV) och andra pestivirus(Export) 22,00
Påvisning av Maedi-Visna / CAE-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av Maedi-Visna / CAE-virus(Export) 22,00
Påvisning av Orf-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)(Export) 22,00
Påvisning av scrapie(Sjukdomsmisstanke. Uppföljningsundersökning) gratis
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Hägnade pälsdjur
HCC (IHC, adenovirus 1 och 2), antikroppar (1-5 prover)(Fastställande av virusantikroppar. Undersökni...) 136,40
Parvovirus antikroppar (1-5 prover)(Fastställande av virusantikroppar. Undersökni...) 136,40
Påvisning av parvovirus (1-5 prover), samlingsprov(Sjukdomsorsak. Påvisning av parvovirus) 62,00
Påvisning av valpsjukevirus, (1-5 prover), samlingsprov(Sjukdomsorsak. Påvisning av valpsjukevirus) 62,00
Valpsjuka antikroppar (1-5 prover)(Fastställande av virusantikroppar. Undersökni...) 136,40
Häst
Arteritvirus (EVA) antikroppar(Sjukdomsorsak. Import. Konstaterande av antikro...) 68,20
Arteritvirus (EVA) antikroppar(Export) 55,00
Arteritvirus (EVA) antikroppar(Användning av häst för avel.) 55,00
EHV1- och EHV4 antikroppar(Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsres...) 136,40
EHV1- och EHV4 antikroppar(Export) 99,00
Ekvin infektiös anemi (EIA) antikroppar(Sjukdomsorsak. Uteslutande av sjukdom. Import) 68,20
Ekvin infektiös anemi (EIA) antikroppar(Export. Användning av häst för avel. Illegal...) 55,00
Influensavirus-A (EI) antikroppar(Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsres...) 68,20
Påvisning av arteritvirus (EVA)(Undersökningar av avelshingst. Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av arteritvirus (EVA)(Export) 33,00
Påvisning av coronavirus hos häst (ECoV)(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av herpesvirus (EHV 1 och 4)(Sjukdomsorsak) 55,80
Påvisning av influensa-A-virus (EI)(Sjukdomsorsak) 68,20
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av West Nile fever virus (WNF)(Sjukdomsorsak) 44,64
West Nile fever virus (WNF), IgG antikroppar(Sjukdomsorsak. Kartläggning av sjukdomar. Anti...) 68,20
West Nile fever virus (WNF), IgM antikroppar(Sjukdomsorsak. Kartläggning av sjukdomar) 68,20
Nötdjur
Blåtungevirus (bluetongue antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar (Sjukdomsorsak. Import) 50,63
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar, 5 st.(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Bovin coronavirus (BCV) antikroppar(Sjukdomsorsak) 50,63
Bovin coronavirus (BCV) antikroppar (5 prover) (Sjukdomsorsak) 77,55
Bovint parainfluensa 3-virus (PIV3) antikroppar 50,63
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar (Import) 50,63
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Enzootisk bovin leukos (EBL) antikroppar(Sjukdomsorsak. Köttbesiktning. Import) 50,63
Enzootisk bovin leukos (EBL) antikroppar (minst 10 prover)(Export) 11,00
Enzootisk bovin leukos (EBL) antikroppar/prov (1-9 prover) (Export) 16,50
IBR (BHV-1) virus antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,63
IBR (BHV-1) virus antikroppar ( 5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
IBR (BHV-1) virus antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
IBR (BHV-1) virus antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 44,64
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Export) 22,00
Påvisning av bovin spongiform encefalopati (BSE) (Uppföljningsundersökning. Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av bovint parainfluessavirus (BPIV-3)(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av bovint virusdiarrévirus (BVDV) (Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 44,64
Påvisning av bovint virusdiarrévirus (BVDV) (Export) 22,00
Påvisning av coronavirus hos nötdjur (BCV) (Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av IBR (BHV-1) virus(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import (tjursper...) 44,64
Påvisning av katarralfeber (OvHV-2)-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av papular stomatitis (parapox) virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av parapox-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av RS-virus (BRSV) hos nötdjur 44,64
Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 44,64
Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)(Export) 22,00
RS-virus (BRSV) hos nötdjur antikroppar 50,63
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 50,63
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Renar och andra idisslare
Blåtungevirus (bluetongue antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
IBR (BHV-1) virus antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
IBR (BHV-1) virus antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Export) 22,00
Påvisning av bovint virusdiarrévirus (BVDV) (Export) 22,00
Påvisning av CWD (chronic wasting disease)(Uppföljningsundersökning. Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av orf/parapoxvirus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)(Export) 22,00
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Svin
Afrikansk svinpest virus (ASFV) antikroppar(Sjukdomsorsak) gratis
Afrikansk svinpest virus (ASFV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak) gratis
Afrikansk svinpest virus (ASFV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Afrikansk svinpest virus (ASFV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar(Import) 50,63
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar(Sjukdomsorsak) gratis
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar (5 prover)(Import) 77,55
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Circo2-virus antikroppar(Sjukdomsorsak. Uppföljning av vaccinationsresp...) 50,63
Circo2-virus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Uppföljning av vaccinationsresp...) 77,55
Hemagglutinerande encefalomyelit virus (HEV / VWD) antikroppar(Sjukdomsorsak) 50,63
Hemagglutinerande encefalomyelit virus (HEV / VWD) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak) 77,55
Influensavirus antikroppar (Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 50,63
Influensavirus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Luftvägsinflammation: påvisning av influenssavirus (3-5 prover)(Sjukdomsorsak) 131,84
Parvovirus antikroppar(Sjukdomsorsak. Bedömning om vaccination varit ...) 50,63
Parvovirus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Bedömning om vaccination varit ...) 77,55
PRRS-antikroppar, Sikavas speciallnivå (max. 15 prover)(Årlig uppföljning i enlighet med villkoren f...) 161,20
PRRSV antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,63
PRRSV antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
PRRSV antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
PRRSV antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av afrikansk svinpest virus (ASFV)(Sjukdomsorsak. Uppföljning av sjukdomar hos fr...) gratis
Påvisning av Aujeszkys sjukdom (AD) virus(Sjukdomsorsak. Uppföljning av sjukdomar hos fr...) gratis
Påvisning av Circo2-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av influensa-A-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av katarralfeber-virus (OvHV-2) (Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av parvovirus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av PED virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av PRRS-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av PRRS-virus(Export) 22,00
Påvisning av rotavirus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av svin teschovirus (PTV) och sapelovirus (PSV)(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av svinpest (CFS)-virus(Sjukdomsorsak. Uppföljning av sjukdomar hos fr...) 44,64
Påvisning av swine vesicular disease (SVD)-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av Transmissible gastroenteritis (TGE) virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Svinpest virus (CSFV) antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,63
Svinpest virus (CSFV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Svinpest virus (CSFV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Svinpest virus (CSFV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Swine vesicular disease virus (SVDV) antikroppar(Sjukdomsorsak) 50,63
Transmissible gastroenteritis (TGEV/PRCV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Transmissible gastroenteritis (TGEV/PRCV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Transmissible gastroenteritis (TGEV/PRCV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Transmissible gastroenteritis virus (TGEV/PRCV) antikroppar(Sjukdomsorsak. Import, priser se undersöknings...) 50,63
Sällskapsdjur
Påvisande av adenovirus(Sjukdomsorsak) 55,80
Påvisande av RHD-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av Myksoma-virus(Sjukdomsorsak) 44,64
Påvisning av parvovirus(Sjukdomsorsak) 68,20
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av valpsjukevirus(Sjukdomsorsak) 68,20
Rabiesvirus antikroppar(Fastställande av antikroppar mot rabiesvirus h...) 105,40
Valpsjukevirus antikroppar(Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsres...) 105,40
Vilda djur
Livsmedelsverket beslutar om undersökningarna. Undersökningarna är avgiftsfria för avsändaren.(Projekt eller annat som separat ska avtalas.) gratis
Påvisning av ASF-virus, CSF-virus, AD-virus(Uppföljning av sjukdomar hos frilevande vildsv...) gratis
Påvisning av CWD (chronic wasting disease)(Uppföljningsundersökning. Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av influensa-A-virus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Identifiering och typning av mikrober
Typing av virus genom sekvensering(Sjukdomsorsak) 124,00
Animaliska biprodukter
Beslut om tillstånd och godkännande
Behandling av ansökan, ändrande, förnyande eller återkallande av gokännande enligt biproduktslagen, per timme 88,00
Behandling av tillstånd och beslut enligt biproduktslagen, per timme 88,00
Beslut om godkännande av en anläggning enligt biproduktslagen 71,00
Registrering av aktörer enligt biproduktslagen 95,00
Exportkontroll
Utförselkontroll av exportpartier vid en gränskontrollstation, per timme 215,00
Övervakning av aktörer
Inspektion för godkännande samt övervakning av anläggningar enligt biproduktslagen, per timme 118,00
Djurskydd
Godkännanden och intyg enligt lagen om djuravelsverksamhet
Godkännande av reglemente eller ändring av det, per timme 88,00
Godkännande av stambokförande eller avelsregister sammanslutning, per timme 88,00
Märkning och registrering av djur
Får och getter
Märkning och registrering av får och getter 1,50
Märkning och registrering av får och getter, anmälan av en aktör inom slakteribranschen 0,50
Godkännande av identifieringsmärken för djur
Godkännande av identifieringsmärken för djur, per timme 88,00
Hästdjur
Beviljande av identitetshandling för hästdjur (Tillämpas på registrerade hästar fr.o.m 21.4.2021)
Ett föl anmäls för registrering inom en månad från födseln och de handlingar som behövs för registreringen har lämnats in inom 12 månader från födseln 156,00
Ett föl anmäls för registrering före utgången av födelseåret och de handlingar som behövs för registreringen har lämnats in inom 12 månader från födseln 186,00
Ett föl anmäls för registrering senare än vad som nämns ovan eller de handlingar som behövs för registreringen inte har lämnats in inom 12 månader från födseln 276,00
Beviljande av duplikat av identitetshandling, ersättande identitetshandling eller ny identitetshandling för hästdjur 126,00
Registrering av uppgifter i identitetshandlingar som utfärdats i ett annat land i databasen 76,00
Nötkreatur
Nötkreaturspass 15,00
Registrering av nötkreatur 4,40
Registrering av nötkreatur, anmälan av en aktör inom slakteribranschen 1,00
Svin
Registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal 0,25
Slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen. 0,18
Transport av djur
Behandling av ansökan om godkännande av examen och examinator
Förnyande av godkännande 176,00
Godkännande av examen och examinator 264,00
Utförselkontroll av levande djur till ett tredjeland
Utförselkontroll av levande djur till ett tredjeland, per timme 215,00
Utövare av veterinäryrket
Intyg
Intyg (hinderslöshetsintyg) 20,99
Veterinär gränskontroll
Andra produkter av animaliskt ursprung än livsmedel som kontrolleras vid en gränskontrollstation.
1001-20000 kg: grundavgift 200,00
20 001-46 000 kg: grundavgift 461,00
Högst 1000 kg 167,00
för varje påbörjat ton som överstiger 1 000 kg upp till 20 000 kg 11,00
för varje påbörjat ton som överstiger 20 000 kg upp till 46 000 kg 20,00
Över 46 000 kg 1037,00
Animaliska livsmedel
Högst 100 kg 164,00
10001-25000 kg 700,00
1001-10000 kg 545,00
101-1000 kg 247,00
Över 25000 kg: grundavgift 700,00
för varje påbörjat ton som överstiger 25 000 kg 16,00
Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra prod
Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 126,00
Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 240,00
Förvaring på gränskontrollstation
Förvaring av importpartiet i gränskontrollstationens lager eller på gården ef-ter det första dygnet för varje påbörjad 1 000 kg per dygn: förvaring utan temperaturkontroll 5,00
Förvaring av importpartiet i gränskontrollstationens lager eller på gården ef-ter det första dygnet för varje påbörjad 1 000 kg per dygn: temperaturkontrollerad förvaring 6,00
Importlager
För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning: för följande intyg som utfärdas samtidigt 7,00
För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning: första intyg 50,00
Godkännande, avbrytande eller återkallande av godkännande av ett lager med provianteringslivsmedel 215,00
Inspektion av lager eller inspektion av importpartier under lagringstiden samt övervakning av transp
Inspektion av lager eller inspektion av importpartier under lagringstiden samt övervakning av transportlastning, per timme 215,00
Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
En inspektion som kräver mer tid än normalt av skäl som beror på importören, per påbörjad timme. 215,00
Om det vid inspektionen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som för-anleds av undersökningar til Se data länken
Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet, tas för partiet i fråga ut en kontrollavgift i enlighet med denna förordning till dubbelt belopp. Se data länken
Uppföljningsåtgärder i fråga om försändelser som inte anlänt till destinationen, per timme 215,00
Könsceller
Gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras: könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg. 167,00
Gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras: könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg. 102,00
Levande djur
Djur som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation. Cirkus- och uppvisningsdjur. Kontrollavgift per timme för kontroll som varar över en timme 215,00
Djur som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation. Cirkus- och uppvisningsdjur: grundavgift 180,00
Djur som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation. Gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt. 187,00
Djur som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation. Hästar som kontrolleras individuellt 215,00
Djur som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation. Övriga djur som kontrolleras individuellt. 145,00
Förvaring och vård av smådjur, per dygn 158,00
Övriga prestationer
Beslut enligt lagen om djursjukdomar
Tillstånd eller beslut om godkännande enligt lagen om djursjukdomar 150,00
Tillstånd eller beslut om godkännande enligt lagen om djursjukdomar. Tillstånd eller utöver beslutet om godkännande tas det ut ett tillägg för brådskande uppdrag, om behandlingen av beslutet önskas snabbare än 2 veckor. 98,00
Certifiering av djurvaccin
OBPR-certifiering av djurvaccin 180,00
OCABR-certifiering av djurvaccin 830,00
Exportintyg och andra intyg för levande djur och animaliska livsmedel
Det följande 7,00
Det första 49,00
Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur
Behandling av ansökan, per timme 88,00
Ändringar som hänför sig till aktören, per timme 88,00
Övriga prestationer
Tillstånd för import och användning av läkemedel 109,00