Livsmedelsverkets prislista

Djurens hälsa och välfärd

Odota hetki...
Delområde/tjänst Pris, € (inkl. Moms)
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Alla djursarter
Screening för ESBL/AmpC-producerande bacterier(Screening för ESBL) 91,14
Alla djursarter
Bakteriologisk undersökning, resistensbestämning(Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke) 77,55
Leptospira antikroppar, 3 eller mera serogrupp, varje följande serogrupp(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 20,16
Leptospira antikroppar, begränsad, 1-2 serogrupp(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 62,04
Leptospira antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Leptospira antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Molekylärgenetisk typning av bakteriestam 100,81
Mykobakterieodling(Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke) 116,32
PCR-typning av bakteriestam 62,04
Serotypning av salmonellastam (Konfirmering och serotypning av salmonellastamm...) 69,80
Bin
Påvisning av europeisk yngelröta (Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke) 42,18
Påvisning av yngelröta(Sjukdomsmisstanke. Uppföljning av latenta smit...) 5,50
Påvisning av yngelröta(Sjukdomsmisstanke. Uppföljning av latenta smit...) 27,50
Fiskar och kräftor
Bakteriologisk undersökning (10 fiskar)(Export) 88,00
Bakteriologisk undersökning (60 fiskar)(Frivillig kartläggning av sjukdomar) 302,44
Påvisning av BKD (10 fiskar)(Export) 58,30
Påvisning av BKD (60 fiskar)(Kartläggning av förekomsten av sjukdomar, fö...) 302,44
Påvisning av BKD (60 fiskar), som hör inte till fiskhälsotjänsten(Frivilligt BKD-program, odlingen tillhör inte ...) 383,90
Påvisning av BKD (60 fiskar), som hör till fiskhälsotjänsten(Frivilligt BKD-program, odlingen tillhör inte ...) 237,60
Fjäderfä
Mycoplasma gallisepticum antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Annan) 10,08
Mycoplasma gallisepticum antikroppar(Import) 4,13
Mycoplasma gallisepticum antikroppar(Export) 2,20
Mycoplasma meleagridis antikropppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Annan) 10,08
Mycoplasma meleagridis antikropppar(Import) 4,13
Mycoplasma meleagridis antikropppar(Export) 2,20
Mycoplasma synoviae antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Annan) 10,08
Mycoplasma synoviae antikroppar(Import) 4,13
Mycoplasma synoviae antikroppar(Export) 2,20
Påvisning av Chlamydophila psittacii(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av Mycoplasma gallisepticum och M. synoviae (1-3 prov)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 69,80
Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar(Sjukdomsorsak. Sjukdomsmisstanke. Annan) 10,08
Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar(Import) 4,13
Salmonella Gallinarum/Pullorum antikroppar(Export) 2,20
Får och getter (lama och alpacka)
Brucella antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 10,08
Brucella antikroppar(Export) 3,30
Brucella ovis antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Brucella ovis antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Chlamydophila abortus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak) 77,55
Chlamydophila abortus antikroppar/prov(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak) 46,52
Chlamydophila abortus antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Chlamydophila abortus antikroppar7prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Coxiella burnetii antikroppar (Q-feber)/prov(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 46,52
Paratuberculosis antikroppar/prov(Sjukdomsorsak. Import) 46,52
Paratuberkulos antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Paratuberkulos antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Paratuberkulos antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av Mycobacterium paratuberculosis (paratuberkulos)(Sjukdomsorsak. Import) 116,32
Häst
Anaplasma (ehrlichios) antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 85,30
Bakteriologisk undersökning av Livsmedelsverkets obduktionsprover (Fortsatt undersökning på patologisk undersök...) 77,55
Beskällarsjuka, dourine (Trypanosoma equiperdum) antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Import) 69,80
Beskällarsjuka, dourine (Trypanosoma equiperdum) antikroppar(Export. Illegal införsel) 55,00
Borrelia antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 85,30
Kvarka (Streptococcus equi subsp. equi), odling och realtids PCR (3-5 prover)(Sjukdomsorsak) 193,86
Kvarka (Streptococcus equi subsp. equi), odling och realtids PCR/djur(Sjukdomsorsak) 77,55
Rots (Burkholderia mallei) antikroppar(Import. Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 69,80
Rots (Burkholderia mallei) antikroppar(Export. Illegal införsel) 55,00
Taylorella equigenitalis (CEM) odling, avel(Användning av häst för avel. Export) 85,80
Taylorella equigenitalis (CEM) odling, misstanke (Taylorella equigenitalis odling (CEM). Sjukdoms...) 108,56
Nötdjur
Mycoplasma bovis -PCR från slemprov från näsborrarna (4-20 prover)(Bekämpningsprogram. Försäljning) 131,84
Brucella antikroppar(Import) 10,08
Brucella antikroppar(Export) 3,30
Chlamydophila abortus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Chlamydophila abortus antikroppar/prov(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 46,52
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Coxiella burnetii antikroppar (Q-feber)/prov(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 46,52
Mycoplasma bovis  antikroppar(Bekämpningsprogram. Försäljning) 11,63
Neospora caninum antikroppar(Kastningsorsak. Fastställande av antikroppar) 10,09
Paratuberculosis antikroppar/prov(Sjukdomsorsak. Import) 46,52
Paratuberkulos antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Paratuberkulos antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Paratuberkulos antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av Campylobacter fetus(Export) 17,60
Påvisning av Coxiella burnetii (Q-feber)(Sjukdomsorsak) 69,80
Påvisning av Mycobacterium paratuberculosis (paratuberkulos)(Sjukdomsorsak. Import) 116,32
Påvisning av Mycoplasma bovis (Påvisande av bakterien M. bovis av enskilt pro...) 42,18
Påvisning av Tritrichomonas fetus(Export) 17,60
Påvisning av Ureaplasma diversum (5 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till flytningar och/eller ...) 77,55
Renar och andra idisslare
Brucella antikroppar(Export) 3,30
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Coxiella burnetii (Q-feber) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av Mycobacterium paratuberculosis (paratuberkulos)(Sjukdomsorsak. Import) 116,32
Svin
Brakyspiraodling (15-30 träckprover)(Sjukdomsorsak) 488,56
Brucella antikroppar(Kastningsorsak. Import. Uppföljning av sjukdom...) 10,08
Brucella antikroppar(Export) 3,30
Luftvägsinflammation: bakteriologi, slemprov (3-5 prover)(Sjukdomsorsak) 131,84
MRSA, påvisande(Screening för MRSA) 77,50
Mycoplasma hyopneumoniae antikroppar (grishosta)(Sjukdomsmisstanke. Uppföljning av den nationel...) 11,63
Påvisning av nyssjuka(Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägssymptom. Mis...) 27,91
Sällskapsdjur
Anaplasma (ehrlichios) antikroppar(Sjukdomsorsak) 85,30
Bakteriologisk undersökning av Livesmedelsverkets obduktionsprover (Fortsatt undersökning på patologisk undersök...) 77,55
Borrelia antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 85,30
Brucella canis antikroppar, hund(Import. Export. Utredning av sjukdomsorsak elle...) 66,36
Andra avgifter
Avgift för små fakturor(Offentligrättslig prestation) 28,00
Hanteringsavgift 62,00
Minimumavgift 34,72
Tillägg för brådskande arbeten(Offentligrättslig prestation) 55,55
Tilläggsavgift för brådskande förfarande per prov 68,88
Undersökning hos underleverantör Se data länken
Parasitologi/parasitundersökningar
Alla djursarter
Påvisning av Echinococcus granulosus (E. canadensis, G10)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 75,97
Påvisning av Echinococcus granulosus (E. canadensis, G10), (brådskande)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 112,12
Påvisning av Echinococcus multilocularis(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 75,97
Påvisning av Echinococcus multilocularis (brådskande)(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) 112,12
Bin
Påvisning av nosema, 1-5 kupor(Sjukdomsmisstanke. Kartläggning av parasitläg...) 62,04
Påvisning av parasiten acarapis, 1-5 kupor(Sjukdomsmisstanke) 62,04
Påvisning av varroa, 1-5 kupor(Sjukdomsmisstanke. Identifiering av fästingar....) 38,77
Djur i djurpark
Parasitundersökning(Sjukdomsorsak. Identifiering av endo-, ektopara...) 46,52
Fiskar och kräftor
Undersökning avseende Gyrodactylus salaris (10 fiskar)(Export) 55,00
Fjäderfä
Parasitundersökningspaket (3-6 prover)(Utredning av rundmasksmitta. Sjukdomsorsak) 77,55
Får och getter (lama och alpacka)
Parasitundersökningspaket (6 träckprover)(Kartläggning av parasitläget) 77,55
Undersökning avseende lungmask (1-10 träckprover)(Misstanke om lungmask) 62,04
Hägnade pälsdjur
Parasitundersökningspaket (3-6 prover)(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 77,55
Häst
Parasitundersökning(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 46,52
Parasitundersökningspaket (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 124,09
Nötdjur
Parasitundersökningspaket (6 träckprover)(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 77,55
Undersökning avseende lungmask (1-10 träckprover)(Misstanke om lungmask) 62,04
Renar och andra idisslare
Parasitundersökningspaket(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 77,55
Undersökning avseende lungmask (1-10 träckprover)(Misstanke om lungmask) 62,04
Svin
Parasitundersökningspaket (6 träckprover)(Sjukdomsorsak. Kartläggning av parasitläget.) 77,55
Sällskapsdjur
Artbestämning av parasit (hela parasit)(Sjukdomsorsak) 46,52
Lungmask(Sjukdomsorsak) 46,52
Parasiter i blod, utstryk(Sjukdomsorsak) 46,52
Parasitundersökning, giardia och cryptosporidium(Sjukdomsorsak) 46,52
Parasitundersökning, parasitägg och oocystor(Sjukdomsorsak) 46,52
Vilda djur
Parasitundersökning(Sjukdomsorsak. Uppföljning av förekomsten av ...) gratis
Patologi/obduktioner
Djur i djurpark
<25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter 12,52
>25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter /kg (högst 200?) 0,50
Stora klöv-, hov- och rovdjur, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 461,40
Under 6 månader gamla djurparks djur och andra djurparks smådjur, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 188,33
Fiskar och kräftor
Akvariefisk (1 fisk)(Sjukdomsorsak. Utredning av sjukdomsorsak eller...) 54,29
Akvariefiska (2-3 fiskar)(Sjukdomsorsak. Utredning av sjukdomsorsak eller...) 85,30
Fiskar/kräftor (1-30 st.)(Sjukdomsorsak. Utredning av sjukdomsorsak eller...) 186,12
Fjäderfä
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 114,59
Under 1 vecka gamla fjäderfän (1-10 fåglar), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 91,33
Över 1 vecka gamla fjäderfän (1-10 fåglar), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 145,61
Får och getter (lama och alpacka)
Lamm, killingar (2 hela djur, under 6 mån), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 114,59
Organprov, patologi (1-2 djur)(Sjukdomsorsak. Dödsorsak. Köttbesiktning) 114,59
Orsak för abort (1-3 foster avkomma av samma djur)(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag) 114,59
Ungt får/get/lama/alpacka (under 1 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 91,33
Vuxet får/get/lama/alpacka (över 1 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 131,12
Hägnade pälsdjur
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 166,73
Valpar (1-3 djur som har fötts inom det senaste året ), pälsdjur, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 390,00
Vuxet pälsdjur (avelsdjur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 270,01
Häst
<25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter 12,52
>25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter /kg (högst 200?) 0,50
< 6 mån hästar och ponnyer, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 207,17
> 6 mån hästar och ponnyer, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 461,40
Omfattande undersökning eller en stor mängd tilläggsprov (Tilläggspris) 148,80
Organprov, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak. Köttbesiktning) 122,43
Orsak för abort(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag) 148,80
Nötdjur
Kalv (under 6 mån), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 133,88
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak. Köttbesiktning) 114,59
Orsak för abort(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag) 114,59
Ungt nötdjur (6 mån-2 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 236,74
Vuxet nötdjur, nöt (över 2 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 490,20
Renar och andra idisslare
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 114,59
Orsak för abort (1-3 foster avkomma av samma djur)(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag...) 114,59
Ungt djur (under 1 år), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 91,33
Vuxet djur (över 1 år)(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 133,88
Svin
Grisar (15-30 kg, 1-2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 125,61
Grisar (under 15 kg, 1-2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 114,59
Organprov (av 2 djur), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 114,59
Orsak för abort (1-3 foster avkomma av samma djur)(Kastningsorsak. Orsak till dödfödd/född svag) 114,59
Slaktsvin (under 6 mån), patologi(Sjukdomsorsak. Utredning av problem med dödlig...) 131,12
Vuxet svin, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 264,50
Sällskapsdjur
<25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter 12,52
>25kg hanterings-, kremerings- och destrueringsavgifter /kg (högst 200?) 0,50
Annat sällskapsdjur, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 178,00
Hund och katt, patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 254,26
Omfattande undersökning eller en stor mängd tilläggsprov (Tilläggspris) 148,80
Valpar ( 1-3 djur från samma kull, under 8 veckor ålder), patologi(Sjukdomsorsak. Dödsorsak) 178,00
Vilda djur
Vilda djur, patologia(Sjukdomsorsak. Uppföljning av förekomsten av ...) gratis
Andra avgifter
Hanteringsavgift 62,00
Undersökning hos underleverantör Se data länken
Provtagning
Andra avgifter
Förbehandling / fraktkostnader Se data länken
Undersökningspaket
Fiskar och kräftor
Fiskhälsotjänst. Anläggning av klass P, producerar endast rom eller nykläckta yngel 223,34
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass L, 1 eller 2 naturfoderdammar 111,67
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass L, fler än 2 dammar 223,34
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass P, årsproduktion 1/2-2 milj. större yngel 521,12
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass P, årsproduktion 2-5 milj. större yngel 679,32
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass P, årsproduktion under 1/2 milj. större yngel 223,34
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass P, årsproduktion över 5 milj. större yngel 1023,63
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion 0-20 tn 111,67
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion 100-300 tn 521,12
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion 20-50 tn 223,34
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion 50-100 tn 335,01
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass R, årsproduktion över 300 tn 679,32
Fiskhälsotjänst. Årsavgift. Anläggning av klass RA (=kräftanläggningar) 111,67
Undersökning avseende kräftpest, 60 kräftor(Undersökning av kräftparti i händelse av lat...) 542,83
Fjäderfä
Luftvägssymtom: Broiler/ värphöns, provparti 1(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 82,66
Luftvägssymtom: Broiler/ värphöns, provparti 2(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 206,65
Luftvägssymtom: Kalkon, provparti 1(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 82,66
Luftvägssymtom: Kalkon, provparti 2(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 110,21
Störningar i äggläggning: Broiler mödrar/värphöns, provparti 1(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 82,66
Störningar i äggläggning: Broiler mödrar/värphöns, provparti 2(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 206,65
Störningar i äggläggning: Kalkon mödrar, provparti 1(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 82,66
Störningar i äggläggning: Kalkon mödrar, provparti 2(Undersökning av sjukdomar som hos fjäderfä f...) 110,21
Undersökningspaket för uppföljandet av fjäderfähälsa(Uppföljning av antikroppar (vaccin eller infek...) 80,35
Får och getter (lama och alpacka)
Paket för undersökning av kastning: blodprov (5-10 prover)(Kastningsorsak) 75,96
Seminverksamheten: undersökningar på station och karantän(Insemineringsverksamhet) 40,00
Seminverksamheten: undersökningar på ursprunglig djurhållningsplatsen/djur(Insemineringsverksamhet) 40,00
Undersökning vid lammdiarré: ålder 1-5 veckor (5 prover)(Utredning av orsak till diarré) 100,81
Undersökning vid lammdiarré: ålder under 1 vecka (5 prover)(Utredning av orsak till diarré) 108,56
Undersökning vid lammdiarré: ålder över 5 veckor (5 prover)(Utredning av orsak till diarré) 77,55
Undersökningspaket för luftvägsinflammation: djupstrykningsprover (4 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägsinfektion) 194,46
Ögoninflammation, paket (5 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till ögoninfektion (bakte...) 116,32
Hägnade pälsdjur
Diarréundersökningspaket (1-5 prover)(Sjukdomsorsak. Utredning av orsak till smittosa...) 258,81
Häst
Undersökningspaket: luftvägsinflammation (1-5 prover)(Sjukdomsorsak) 228,07
Nötdjur
Brucellauppföljning, innehåller också BVD- och IBR- antikroppar (5 prover)(Kastningsorsak. Uppföljning av brucella) gratis
Paket för undersökning av kastning (5-10 prover)(Kastningsorsak) 143,47
Seminverksamheten: undersökningar före karantän/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökningar på tjurstation och karantän(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökningar på tjurstationen/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökningar under karantän/djur(Insemineringsverksamhet) 28,00
Undersökning av importerade nötdjur avseende IBR och BVD (3-5 prover)(Import) 286,94
Undersökning av importerade sperma avseende IBR och BVD (3-5 prover)(Import) 209,37
Undersökningspaket för luftvägsinflammation: djupstrykningsprover eller lungsköljningsprover (4 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägsinfektion) 271,99
Undersökningspaket för luftvägsinflammation: slemprov från näsborrarna (5 prover)(Sjukdomsorsak) 131,84
Undersökningspaket för luftvägsinflammation:antikroppar i parserumprover (5 djur)(Sjukdomsorsak. Orsak till luftvägsinfektion) 131,84
Undersökningspaket vid kalvdiarré: ålder 1-5 veckor (5 prover)(Utredning av orsak till diarré hos kalv) 100,81
Undersökningspaket vid kalvdiarré: ålder under 1 vecka (5 prover)(Utredning av orsak till diarré hos kalv) 108,56
Undersökningspaket vid kalvdiarré: ålder över 5 veckor (5 prover)(Utredning av orsak till diarré hos kalv) 77,55
Ögoninflammation, paket (5 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till ögoninfektion (bakte...) 116,32
Svin
Paket för undersökning av tarminflammation, avvänjda grisar (3-5 träckprover)(Sjukdomsorsak. Utredning av orsak till diarré....) 116,32
Paket för undersökning av tarminflammation, smågrisar (3-5 träckprover)(Sjukdomsorsak. Utredning av orsak till diarré ...) 116,32
Seminverksamheten: undersökningar före karantän(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökningar på ursprunglig djurhållningsplatsen(Insemineringsverksamhet) 122,10
Seminverksamheten: undersökningar under karantän(Insemineringsverksamhet) 28,00
Seminverksamheten: undersökninigar efter galtstationen(Insemineringsverksamhet) 28,00
Virologi/virologiska undersökningar
Alla djursarter
Typing av virus genom sekvensering(Sjukdomsorsak) 114,66
Bin
Påvisning av ett virus hos bin(Sjukdomsmisstanke. Kartläggning av virusläget) 50,63
Påvisning av virus hos bin(Sjukdomsmisstanke. Kartläggning av virusläget) 131,84
Djur i djurpark
Virologiska undersökningar beroende på djurslag och symptom enligt överenskommelse med avsändaren(Sjukdomsorsak. Import. Export) Se data länken
Fiskar och kräftor
Påvisning av IPN virus(Påvisande av virus) 82,66
Påvisning av ISAV-virus (10 fiskar)(Sjukdomsorsak. Import) 220,42
Påvisning av ISAV-virus (10 fiskar)(Export) 176,00
Påvisning av KH-virus(Sjukdomsorsak. Import) 42,18
Påvisning av OMV- virus (60 fiskar)(Sjukdomsorsak. Import) 326,50
Påvisning av OMV- virus (60 fiskar)(Export) 260,70
Påvisning av SAV-virus (10 fiskar)(Sjukdomsorsak. Import) 82,66
Påvisning av SAV-virus (10 fiskar)(Export) 66,00
Påvisning av virus i cellodlingar (VHS, IPN, SVC, IHN, Irido, Monta, EHN och andra ranavirus) (60 fiskar)(Lagstadgade tillsynsundersökningar i EU mot vi...) 337,53
Påvisning av virus i cellodlingar (VHS, IPN, SVC, IHN, Irido, Monta, EHN och andra ranavirus) (60 fiskar)(Export) 269,50
Fjäderfä
AE-virus antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
AE-virus antikroppar(Export) 7,70
AIV antikroppar(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. Projekt (AI-E...) gratis
AIV antikroppar(Import) 4,13
AIV antikroppar(Export) 7,70
APV antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
APV antikroppar(Import) 4,13
APV antikroppar(Export) 7,70
CAV antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
CAV antikroppar(Export) 7,70
EDS antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
EDS antikroppar(Import) 4,13
EDS antikroppar(Export) 7,70
HEV antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,99
IBD antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
IBD antikroppar(Export) 7,70
IBV antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
IBV antikroppar(Import) 4,13
IBV antikroppar(Export) 7,70
ILT antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
ILT antikroppar(Import) 4,13
ILT antikroppar(Export) 7,70
PMV-1 antikroppar (Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak. EU-uppföljni...) gratis
PMV-1 antikroppar (Import) 4,13
PMV-1 antikroppar (Export) 7,70
PMV-3 antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
PMV-3 antikroppar(Import) 4,13
Påvisande av adenovirus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisande av blåvingesjukavirus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av avipox virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av IB-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av IBD-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av influensa A-virus(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) gratis
Påvisning av influensa A-virus(Annan) 42,18
Påvisning av PMV-1-virus(Sjukdomsmisstanke. Sjukdomsorsak) gratis
Påvisning av PMV-1-virus(Annan) 42,18
Påvisning av West Nile fever virus (WNFV)(Sjukdomsorsak) 42,18
Reovirus antikroppar(Sjukdomsorsak) 10,08
West Nile fever virus (WNFV) IgG antikroppar(Sjukdomsorsak) 50,63
Får och getter (lama och alpacka)
Blåtungevirus (bluetongue antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,63
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Border Disease virus (BDV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Border Disease virus antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Genotypning av får, scrapie-känslighet(Avel) 54,29
Maedi-Visna/CAEV antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,64
Maedi-Visna/CAEV antikroppar (50 prover)(Häsloövervakningen av Maedi-Visna och Cae. Ex...) 60,60
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Export) 22,00
Påvisning av Border Disease virus (BDV) och andra pestivirus(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 42,18
Påvisning av Border Disease virus (BDV) och andra pestivirus(Export) 22,00
Påvisning av Maedi-Visna / CAE-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av Maedi-Visna / CAE-virus(Export) 22,00
Påvisning av Orf-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)(Export) 22,00
Påvisning av scrapie(Sjukdomsmisstanke. Uppföljningsundersökning) gratis
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Hägnade pälsdjur
HCC (IHC, adenovirus 1 och 2), antikroppar (1-5 prover)(Fastställande av virusantikroppar. Undersökni...) 97,69
Parvovirus antikroppar (1-5 prover)(Fastställande av virusantikroppar. Undersökni...) 97,69
Påvisning av parvovirus (1-5 prover), samlingsprov(Sjukdomsorsak. Påvisning av parvovirus) 42,18
Påvisning av valpsjukevirus, (1-5 prover), samlingsprov(Sjukdomsorsak. Påvisning av valpsjukevirus) 42,18
Valpsjuka antikroppar (1-5 prover)(Fastställande av virusantikroppar. Undersökni...) 97,69
Häst
Arteritvirus (EVA) antikroppar(Sjukdomsorsak. Import. Konstaterande av antikro...) 62,00
Arteritvirus (EVA) antikroppar(Export) 49,50
EHV1- och EHV4 antikroppar(Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsres...) 123,99
EHV1- och EHV4 antikroppar(Export) 99,00
Ekvin infektiös anemi (EIA) antikroppar(Sjukdomsorsak. Uteslutande av sjukdom. Import) 62,00
Ekvin infektiös anemi (EIA) antikroppar(Export. Användning av häst för avel) 49,50
Influensavirus-A (EI) antikroppar(Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsres...) 62,00
Påvisning av arteritvirus (EVA)(Undersökningar av avelshingst. Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av arteritvirus (EVA)(Export) 33,00
Påvisning av herpesvirus (EHV 1 och 4)(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av influensa-A-virus (EI)(Sjukdomsorsak) 62,00
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av West Nile fever virus (WNF)(Sjukdomsorsak) 42,18
West Nile fever virus (WNF), IgG antikroppar(Sjukdomsorsak. Kartläggning av sjukdomar. Anti...) 62,00
West Nile fever virus (WNF), IgM antikroppar(Sjukdomsorsak. Kartläggning av sjukdomar) 62,00
Nötdjur
Blåtungevirus (bluetongue antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar (Sjukdomsorsak. Import) 50,63
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Bovin coronavirus (BCV) antikroppar(Sjukdomsorsak) 50,63
Bovin coronavirus (BCV) antikroppar (5 prover) (Sjukdomsorsak) 77,55
Bovin coronavirus (BCV), vinterdiarré (3-5 prover)(Sjukdomsorsak. Orsak till diarré-epidemi) 114,03
Bovint parainfluensa 3-virus (PIV3) antikroppar 50,63
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar (Import) 50,63
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Enzootisk bovin leukos (EBL) antikroppar(Sjukdomsorsak. Köttbesiktning. Import) 50,63
Enzootisk bovin leukos (EBL) antikroppar (minst 10 prover)(Export) 11,00
Enzootisk bovin leukos (EBL) antikroppar/prov (1-9 prover) (Export) 16,50
IBR (BHV-1) virus antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,63
IBR (BHV-1) virus antikroppar ( 5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
IBR (BHV-1) virus antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
IBR (BHV-1) virus antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 42,18
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Export) 22,00
Påvisning av bovin spongiform encefalopati (BSE) (Uppföljningsundersökning. Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av bovint parainfluessavirus (BPIV-3)(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av bovint virusdiarrévirus (BVDV) (Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 42,18
Påvisning av bovint virusdiarrévirus (BVDV) (Export) 22,00
Påvisning av coronavirus hos nötdjur (BCV) (Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av IBR (BHV-1) virus(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import (tjursper...) 42,18
Påvisning av katarralfeber (OvHV-2)-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av papular stomatitis (parapox) virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av parapox-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av RS-virus (BRSV) hos nötdjur 42,18
Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 42,18
Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)(Export) 22,00
RS-virus (BRSV) hos nötdjur antikroppar 50,63
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 50,63
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Renar och andra idisslare
Blåtungevirus (bluetongue antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar /prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Bovint virusdiarrévirus (BVDV) antikroppar /prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
IBR (BHV-1) virus antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
IBR (BHV-1) virus antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av blåtungevirus (bluetongue) (Export) 22,00
Påvisning av bovint virusdiarrévirus (BVDV) (Export) 22,00
Påvisning av CWD (chronic wasting disease)(Uppföljningsundersökning. Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av orf/parapoxvirus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)(Export) 22,00
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Schmallenberg virus (SBV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Svin
Afrikansk svinpest virus (ASFV) antikroppar(Sjukdomsorsak) gratis
Afrikansk svinpest virus (ASFV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak) gratis
Afrikansk svinpest virus (ASFV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Afrikansk svinpest virus (ASFV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar(Import) 50,63
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar(Sjukdomsorsak) gratis
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar (5 prover)(Import) 77,55
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Aujeszkys sjukdom (AD) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Circo2-virus antikroppar(Sjukdomsorsak. Uppföljning av vaccinationsresp...) 50,63
Circo2-virus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Uppföljning av vaccinationsresp...) 77,55
Hemagglutinerande encefalomyelit virus (HEV / VWD) antikroppar(Sjukdomsorsak) 50,63
Hemagglutinerande encefalomyelit virus (HEV / VWD) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak) 77,55
Influensavirus antikroppar (Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 50,63
Influensavirus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Kastningsorsak. Import) 77,55
Luftvägsinflammation: påvisning av influenssavirus (3-5 prover)(Sjukdomsorsak) 131,84
Parvovirus antikroppar(Sjukdomsorsak. Bedömning om vaccination varit ...) 50,63
Parvovirus antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Bedömning om vaccination varit ...) 77,55
PRRS-antikroppar, Sikavas speciallnivå (max. 15 prover)(Årlig uppföljning i enlighet med villkoren f...) 152,92
PRRSV antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,63
PRRSV antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
PRRSV antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
PRRSV antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Påvisning av afrikansk svinpest virus (ASFV)(Sjukdomsorsak. Uppföljning av sjukdomar hos fr...) gratis
Påvisning av Aujeszkys sjukdom (AD) virus(Sjukdomsorsak. Uppföljning av sjukdomar hos fr...) gratis
Påvisning av Circo2-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av influensa-A-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av katarralfeber-virus (OvHV-2) (Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av parvovirus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av PED virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av PRRS-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av PRRS-virus(Export) 22,00
Påvisning av rotavirus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av svin teschovirus (PTV) och sapelovirus (PSV)(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av svinpest (CFS)-virus(Sjukdomsorsak. Uppföljning av sjukdomar hos fr...) 42,18
Påvisning av swine vesicular disease (SVD)-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av Transmissible gastroenteritis (TGE) virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Svinpest virus (CSFV) antikroppar(Sjukdomsorsak. Import) 50,63
Svinpest virus (CSFV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Svinpest virus (CSFV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Svinpest virus (CSFV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Swine vesicular disease virus (SVDV) antikroppar(Sjukdomsorsak) 50,63
Transmissible gastroenteritis (TGEV/PRCV) antikroppar (5 prover)(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Transmissible gastroenteritis (TGEV/PRCV) antikroppar/prov (1-9 prover)(Export) 16,50
Transmissible gastroenteritis (TGEV/PRCV) antikroppar/prov (minst 10 prover)(Export) 11,00
Transmissible gastroenteritis virus (TGEV/PRCV) antikroppar(Sjukdomsorsak. Import, priser se undersöknings...) 50,63
Sällskapsdjur
Adenovirus HCC(IHC) antikroppar(Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsres...) 50,63
Påvisande av adenovirus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisande av RHD-virus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av parvovirus(Sjukdomsorsak) 42,18
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av valpsjukevirus(Sjukdomsorsak) 42,18
Rabiesvirus antikroppar(Fastställande av antikroppar mot rabiesvirus h...) 97,89
Valpsjukevirus antikroppar(Sjukdomsorsak. Undersökning av vaccinationsres...) 50,63
Vilda djur
Livsmedelsverket beslutar om undersökningarna. Undersökningarna är avgiftsfria för avsändaren.(Projekt eller annat som separat ska avtalas.) gratis
Påvisning av ASF-virus, CSF-virus, AD-virus(Uppföljning av sjukdomar hos frilevande vildsv...) gratis
Påvisning av CWD (chronic wasting disease)(Uppföljningsundersökning. Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av influensa-A-virus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Påvisning av rabiesvirus(Sjukdomsmisstanke) gratis
Andra avgifter
Avgift för små fakturor(Offentligrättslig prestation) 28,00
Hanteringsavgift 62,00
Minimumavgift 34,72
Tillägg för brådskande arbeten(Offentligrättslig prestation) 55,55
Tilläggsavgift för brådskande förfarande per prov 68,88
Undersökning hos underleverantör Se data länken
Nötdjur
Blåtungevirus (bluetongue) antikroppar, 5 st.(Sjukdomsorsak. Import) 77,55
Animaliska biprodukter
Beslut om tillstånd och godkännande
Anläggningar enligt foderlagen och biproduktsförordningen
Behandling av ansökan, per timme 85,00
Förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme 85,00
Godkännande av anläggningen, grundavgift 71,00
Granskning av anläggningen, per timme 114,00
Behandling av och beslut om förhandsanmälningar 85,00
Beslut om tillstånd och godkännande i fråga om aktörer enligt foderlagen och biproduktsförordningen
Behandling av ansökan, per timme 85,00
Förnyande, ändrande eller återkallande av godkännande, per timme 85,00
Grundavgift 71,00
Registrering av aktörer enligt foderlagen och biproduktsförordningen 84,00
Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen och biproduktsförordningen 71,00
Övervakning av aktörer
Kontroll av transportutrustning 80,00
Övervakning av aktörer enligt biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 114,00
Djurskydd
Godkännanden och intyg enligt lagen om djuravelsverksamhet
Godkännande av reglemente eller ändring av det, per timme 85,00
Godkännande av stambokförande eller avelsregister sammanslutning, per timme 85,00
Märkning och registrering av djur
Får och getter
Märkning och registrering av får och getter 1,20
Märkning och registrering av får och getter, anmälan av en aktör inom slakteribranschen 0,40
Godkännande av identifieringsmärken för djur
Godkännande av identifieringsmärken för nötkreatur, får och getter, per timme 183,00
Hästdjur 145,00
Nötkreatur
Nötkreaturspass 12,30
Registrering av nötkreatur 4,40
Registrering av nötkreatur, anmälan av en aktör inom slakteribranschen 1,00
Svin
Registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal 0,20
Slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen. 0,15
Transport av djur
Behandling av ansökan om godkännande av examen och examinator
Förnyande av godkännande 168,00
Godkännande av examen och examinator 336,00
Utövare av veterinäryrket
Legitimering av veterinär
Beslut enligt 4 § 4 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket: Slutligt beslut 85,00
Beslut om legitimation enligt 3 § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 85,00
Beslut om legitimation enligt 4 § 1 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket 200,00
Beslut enligt 4 § 4 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket: Beslut om ersättande åtgärder 210,00
Beslut enligt 5 § i lagen om utövning av veterinäryrket: Villkorligt beslut 294,00
Beslut enligt 5 § i lagen om utövning av veterinäryrket: Slutligt beslut 85,00
Beslut om legitimation enligt 4 § 2 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (medborgare i ett nordiskt land/nordisk examen) 200,00
Beslut om legitimation enligt 4 § 5 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (Schweiz och andra legitimerade i enlighet med internationella avtal) 200,00
Anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av veterinärtjänster
Förnyad anmälan 85,00
Första anmälan 168,00
Ansökan om uppföljningsnummer för apotek
Ansökan om uppföljningsnummer för apotek 42,00
Rätt att vara verksam som veterinär
Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen om utövning av veterinäryrket 270,00
Rätt för veterinärmedicine studerande att temporärt utöva veterinäryrket
Beslut enligt 7 a § 140,00
Beslut enligt 7 § 2 mom. 140,00
Legitimation enligt 7 § 1 mom. som beviljas på basis av fortsatt ansökan 140,00
Legitimation enligt 7 § 1 mom. som beviljas på basis av första ansökan 42,00
Avslag på beslut som avses i 7 och 7 a § i lagen om utövning av veterinäryrket 85,00
Intyg
Intyg (hinderslöshetsintyg) 17,47
Veterinär gränskontroll
Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
Högst 1000 kg 164,00
1001-20000 kg: För varje påbörjat ton 10,70
1001-20000 kg: Grundavgift 195,00
20001-46000 kg: För varje påbörjat tån 19,50
20001-46000 kg: Grundavgift 452,00
På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen. Se data länken
Över 46000 kg 1017,00
Animaliska livsmedel
Högst 100 kg 160,00
10001-25000 kg 685,00
1001-10000 kg 534,00
101-1000 kg 242,00
Över 25000 kg: för varje påbörjat ton 15,50
Över 25000 kg: grundavgift 685,00
På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i Europaparlamentets och rådets för Se data länken
Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra prod
För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens Se data länken
För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar: För följande intyg som utfärdas samtidigt 6,20
För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar: Första intyg 47,00
Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 123,00
Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 235,00
Utförselkontroll av partier som transiteras vid en gränskontrollstation för utförsel 235,00
Förvaring på gränskontrollstation
För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uttas för förvaring i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet en förvaringsavgift per 4,30
Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, övervakning av transportl
Inspektion per timme 210,00
Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
Kontroller som är mer tidskrävande än normalt 210,00
Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids Se data länken
Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet Se data länken
Könsceller
Könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg, gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras 163,00
Könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg, gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras 100,00
Levande djur
Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme 210,00
Förvaring och vård av smådjur, per dygn 120,00
Gränskontroll av små djur som kontrolleras samtidigt: Andra än insekter 183,00
Gränskontroll av små djur som kontrolleras samtidigt: Insekter 102,00
Gränskontroll för varje djur som kontrolleras: Andra djur än hästar 142,00
Gränskontroll för varje djur som kontrolleras: Hästar 302,00
Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt: Grundavgift 177,00
Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt: Kontrollavgift, per timme 210,00
Övriga prestationer
Beslut enligt lagen om djursjukdomar
Behandling av anmälningar från sådana i 81 § i lagen om djursjukdomar avsedda laboratorier som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar
Behandling av anmälan 171,00
Utvidgande av anmälan 85,00
Beslut om godkännande av ursprunglig djurhållningsplats i enlighet med lagen om djursjukdomar 147,00
Godkännande av sådana i 77 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) avsedda laboratorier som undersöker djursjukdomar som ska bekämpas
Godkännande 506,00
Återkallande av godkännande, per timme 169,00
Importtillstånd enligt lagen om djursjukdomar 147,00
Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar 68,00
Certifiering av djurvaccin
OBPR-certifiering av djurvaccin 167,00
OCABR-certifiering av djurvaccin 769,00
Exportintyg och andra intyg för levande djur och animaliska livsmedel
Det följande 10,00
Det första 42,00
Godkännande av en karantän
Förnyat godkännande av en karantän eller återkallande av godkännandet, per timme 85,00
Godkännande 171,00
Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur
Anläggningar som dessutom behöver miljötillstånd för sin verksamhet
Den första anläggningen som hör till företaget 174,00
Följande anläggningar 42,40
Övriga anläggningar för vilka det krävs hälsogodkännande
Den första anläggningen som hör till företaget 85,00
Följande anläggningar 42,40
Registrering av en aktör på inre marknaden
Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar 68,00
Övriga prestationer
Tillstånd för import och användning av läkemedel enligt 21?g § i läkemedelslagen 109,00